OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 19. november 2020

Ingen insekter, ingen agerhøns

Det kan godt betale sig at nærstudere insekternes gøren og laden. For når de forsvinder, smitter det af på resten af fødekæden. Nyt projekt indsamler og studerer insekter fra landbrugslandet.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Christian Lang Jensen

Et samarbejde mellem djurske lodsejere, Danmarks Jægerforbund og DCE - Institut for Bioscience, Aarhus universitet - undersøger mængden af insekter på forskellige arealtyper. Insekterne er nemlig i tilbagegang i det åbne landbrugsland, og det er dårligt nyt for hele fødekæden - ikke mindst for vildtet.

Samarbejdet, som bærer titlen Økologisk Rum II, er - som navnet antyder - en forlængelse af projektet Økologisk Rum og biodiversitet i det åbne land, som også var et joint venture mellem jægerforbundet og DCE.

Projektet løber fra 2020 til udgangen af 2023, og består kort fortalt i, at der på Djursland i nævnte periode gennemføres indsamling af insekter, som artsbestemmes og registreres.

Begrænset fødegrundlag for vildtet

Formålet er at samle information om hvordan variation i det økologiske rum påvirker mængden og størrelsesfordelingen af insekter. Derudover skal det undersøges om kortvarige attraktive levesteder i landbrugslandet udgør en økologisk fælde. Der indsamles blandt andet insekter på brakareal, pløjejord og afgræssede arealer.

- Med projektet håber vi at opnå en bedre forståelse af, hvilke faktorer der begrænser insektlivet i landbrugslandet og dermed begrænser fødegrundlaget for de vildtarter, der lever af insekter, forklarer seniorforsker ved Institut for Bioscience på Aarhus Universitet Toke Thomas Høye i artiklen "Insektfaunaen i det åbne land," som kan læses i denne måneds udgave af Jæger.

Meget tyder nemlig på, at tilbagegangen af agerhøns, viber og lærker blandt andet er et resultat af manglende insekter i det åbne land.

Første feltsæson er overstået

Økologisk Rum II startede op i dette forår, og er således allerede i fuld sving:

- Helt aktuelt er forskerne travlt optagede i laboratoriet med at tørre, veje og klassificere de insekter, der er indsamlet i den første feltsæson, som gik fra marts og indtil efter sommerferien. Og allerede nu er vi i gang med en dialog med lodsejerne om næste sæsons feltarbejde, der begynder i marts 2021, lyder det fra Sabina Rohde, biolog og projektleder i Danmarks Jægerforbund.

Du kan følge med i Jæger og her på hjemmesiden, hvor vi løbende vil dele resultater fra projektet.

Adobe Spark Page


Projektet er støttet økonomisk af Jægernes Naturfond og Godfred Birkedal Hartmanns Familiefond. De medvirkende djurske lodsejere har frivilligt stillet arealer til rådighed i forbindelse med indfangningen af insekter.