Økologisk rum og biodiversitet i det åbne land

Med projektet Økologisk rum og biodiversitet i det åbne land ønsker Danmarks Jægerforbund at være med til at besvare spørgsmålet om, hvorvidt en mere målrettet forvaltningsindsats overfor hare og agerhøne resulterer i mere biodiversitet i det åbne land. 

Projektet er blevet til og gennemføres i et samarbejde mellem Danmarks Jægerforbund og Institut for Bioscience - Kalø, Aarhus universitet (forkortet DCE).

Projektet er direkte koblet til det arbejde, der sker i det nationale markvildtprojekt som Danmarks Jægerforbund står i spidsen for.

Markvildtprojektet giver os en enestående mulighed for at undersøge og ikke mindst dokumentere, at de tiltag der arbejdes med i markvildtlavene, er med til at give mere biodiversitet og økologisk rum i det åbne land. Det gøres blandt andet ved at lave DNA analyser af jorden på udvalgte lokaliteter og gennem botaniske undersøgelser. DNA analysen skal være med til at give os viden om hvilke arter, der er tilstede og hvor mange individer, der er på de enkelte lokaliteter. 

Sammen med det botaniske arbejde skal svarene fra DNA undersøgelsen være med til at give os et billede af den artssammensætning, der er - og hvor stor variation, der er de forskellige steder.

Når der foreligger resultater fra de undersøgelser, der bliver udført vil disse blive formidlet her på siden, i JÆGER og via andre medier.
 

Hvad er økologisk rum og biodiversitet?

Det økologiske rum betegner summen af de naturmæssigt værdifulde områder i landbrugslandet og områder, der i forhold til næringsstoffer, hydrologi, graden af kontinuitet og lys adskiller fra de omgivende dyrkede marker.

DCE antager, at det er i disse økologiske rum, at grundlaget for biodiversiteten i det åbne land kan findes og forbedres. Det er også et fokus for projektet, at frivillige fra lavene kan være med til at indsamle information til gavn for projektet, hvis det har deres interesse. Den lokale viden er meget værdifuld.

Aktiviteter på ejendommene, der er med i et lav sker, som altid efter aftale med det enkelte markvildtsslav og deres lokale markvildtsrådgiver. 
 

Projektet har en total økonomi på kr. 5.777.500 hvor de kr. 3.000.000 er bevilliget af Aage V. Jensens Naturfond og 2.777.5000 er bevilliget af 15. Juni Fonden. 

Projektet startede i 2014 og afsluttes ved udgangen af 2016. 

Se filmene fra projektet her

Du kan blive klogere på projektet i de seks film, vi har lavet til det. Se introduktionen her under og resten af filmene her.

Udgivelser

Læs fagrapporten fra projektet her:

Læs den videnskabelige rapport udgivet af DCE over projektet her 

Konference

I forbindelse med projektet blev der afholdt en stor konference på Jagtens Hus i november 2016. Du finder oplæg fra konferencen her:

Lodsejernes motivation

Hvilke forandringer har markvildtlavene skabt i landskabet

Økologisk rum og biodiversitet

Scorekort

Biowide

Landdistriktsstøtte til biodiversitet i det åbne land

Landbrugsstøtte og biodiversitet

 

Biologer fra DCE på botanisk feltarbejde i et markvildtlav.

Biologer fra DCE på botanisk feltarbejde i et markvildtlav.