OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 29. juli 2020

Husk augustjagten på grågås

Der er ellers ikke så meget at jage om sommeren, men om et øjeblik går augustjagten på grågås ind. Muligheden for at jage grågås i august fortsætter nemlig. Det betyder også, at det allerede er på tide at indsende vinger til vingeundersøgelsen!

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

For et par år siden kunne jægerne for første gang siden sæsonen 1993-94 glæde sig over muligheden for at nedlægge en grågås på en varm sommerdag. Det kunne man, fordi der var blevet indført jagttid på grågås i august på omdriftsarealer og i en afstand på 300 meter fra vådområder. Det skete for at kontrollere den stærkt stigende bestand og de deraf følgende skader på afgrøder.

Jagttid fra 1.-31. august

Den udvidede jagttid betyder, at grågås – udover den generelle jagttid fra 1. september til 31. januar – må jages i perioden fra 1. til 31. august på omdriftsarealer eller i umiddelbar tilknytning hertil. I jagttidsbekendtgørelsen er jagttiden beskrevet som herunder:

"Grågås på omdriftsarealer eller i umiddelbar tilknytning hertil desuden 01.08-31.08. Det vil sige på dyrkningsfladen, samt i læhegn, grøfter o.lign, som grænser op til omdriftsarealer. Dog ikke indenfor en afstand af 300 meter landværts daglig højeste vandstandslinje (hav og fjord) samt søer større end 3 ha. Afstanden i forhold til søer regnes fra vandkanten, dvs. der hvor der ved normal vandstand er vand i overfladen, men ikke nødvendigvis åbent vandspejl."

Opråb: Send flere vinger!

Ved jagttidsrevisionen i 2018 blev det besluttet at revidere jagttiden på grågåsen efter 2 år, bl.a. på baggrund af en vurdering af augustjagtens effekt på gåsebestanden. Men bl.a. på grund af for få indsendte vinger til vingeundersøgelsen, har der ikke været tilstrækkeligt grundlag at vurdere effekten ud fra. Derfor fastholdes den udvidede jagttid indtil videre, og den vil blive evalueret i forbindelse med jagttidsrevisionen i 2022.

Derfor skal opfordringen til jægerne da også lyde allerede nu: Husk at indsende jeres vinger til vingeundersøgelsen.

Vingeundersøgelsen sætter flere nuancer på den obligatoriske vildtudbytteindberetning, som alle jægere skal lave årligt. I samspil med vildudbyttestatistikken udgør vingeundersøgelsen en vigtig del af det faglige grundlag, som jagten administreres på i Danmark, og er sammen med nationale og internationale optællinger af de jagtbare fugles bestande af afgørende betydning for fastsættelse af jagttiderne.

Hvordan sender du vinger ind

Det er selvfølgelig helt gratis at indsende vinger til vingeundersøgelse, og du kan rekvirere specialkuverter med forudbetalt porto på vinger@bios.au.dk.

Vingeundersøgelsen skal bruge én hel vinge fra hver nedlagt fugl, samt dato og sted for nedlæggelsen. For hver tusind indsendt vinge trækkes der lod om en jagtkniv, og hvert år trækkes der desuden lod om en jagtrejse.