OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 12. februar 2020

Historien om
Dansk Våbenforum

I Danmarks Jægerforbund er våbenområdet de senere år kommet til at fylde mere og mere, både politisk og fagligt. Ikke mindst gennem vores samarbejde i Dansk Våbenforum har vi sammen fået skabt et stærkt talerør for jægere og sportsskytter.

Tekst: Morten Sinding-Jensen
Foto: Christian Lang Jensen

Dansk Våbenforum består af fire organisationer. DGI Skydning, Dansk Skytte Union og Danmarks Jægerforbund organiserer og er talerør for brugerne i form af sportsskytter og jægere, mens den sidste deltager er Danmarks Våbenhandlerforening, som varetager bøssemageres og våbenhandleres interesser både internt og eksternt.

De fire medlemmer af Dansk Våbenforum er blevet bedt om at forholde sig til, hvorfor de indgår i dette fællesskab.

- Danmarks Våbenhandlerforening er med i Dansk Våbenforum, fordi vi via vores daglige arbejde med våbenjura for både våbenhandlere og -ejere ofte er de første, der støder på forskellige juridiske udfordringer. Samtidig bliver vi præsenteret for meget nyttig viden, når vi sidder ved samme bord som repræsentanter for våbenbrugerne i samfundet, argumenterer Kristian H. Petersen.

Hos DGI Skydning mener Lars Høgh, at det er helt naturligt at være med i dette samarbejde.

– Vi har skabt en solid politisk og faglig platform for såvel våbenbrugerne som -handlerne, så vi kan samarbejde om og koordinere alle spørgsmål, der vedrører våbenlovgivning, miljøproblemer på skydebaner osv. John Hansen er helt enig og påpeger, at våbenbrugerne naturligvis skal hjælpe hinanden via sådan et forpligtende samarbejde.

Han så i øvrigt gerne en endnu stærkere organisatorisk konstruktion, der kunne give endnu mere indflydelse til sportsskytterne. – Jo mere vi står sammen, desto stærkere er vi både i forhold til egne og fælles udfordringer. Vi kan ikke stå alene, understreger John Hansen.

– I og med at vi netop ofte krydser ind over hinandens interesseområder, har vi mulighed for at koordinere indsatsen og arbejde mod fælles mål, supplerer Marie-Louise Achton-Lyng og fremhæver fordelen ved at kunne udnytte hinandens adgang til politikere og myndighedspersoner både nationalt og internationalt.


Ovenstående er et uddrag af en artikel, som første gang blev bragt i magasinet Jæger i februar 2020. Læs hele artiklen her.

Bliv medlem af Danmarks Jægerforbund - klik her!