OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 13. marts 2020

DJ-jagttegnsbog fås nu til ordblinde

Godt nyt for ordblinde jagttegnsaspiranter! Det er nu muligt at få oplæst jægerforbundets grundbog i jagttegnsundervisningen via Nota. Det er en kæmpestor håndsrækning til læseudfordrede aspiranter, lyder det fra ekspert.

Tekst og Foto: Jacob Munkholm Jensen

Er man diagnosticeret ordblind, har man mulighed for ganske gratis at hente grundbogen Jagttegn via Kulturministeriets særlige bibliotek og videncenter for synes- og læsehandicappede, Nota. Og det er en stor sejr, både for de ordblinde og for jægerforbundet.

- Det er noget vi har kæmpet for rigtig længe, og derfor er vi selvfølgelig meget glade for at det nu endelig er lykkedes. Det er meget vigtigt for os at kunne tilbyde den rigtige type undervisning til alle – inklusiv dem, der har svært ved at læse stoffet, siger Jes Mikkelsen, gruppeleder for uddannelse i Danmarks Jægerforbund.

Nota producerer og udlåner tekster, der er gjort tilgængelige for mennesker med læsehandicap. Det gør Nota på vegne af staten som en institution under Kulturministeriet. Formålet er at sikre lige adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker, der ikke kan læse almindelig trykt tekst. Men dermed ikke sagt, at Nota har alle tænkelige bøger på hylderne.

Først nu, efter megen efterspørgsel, er det lykkedes at få inkluderet DJ-jagttegnsbogen.

Øget fokus på ordblinde

I løbet af første halvår 2019 afholdtes en række ERFA-møder for jagttegnskursuslærerne i Danmarks Jægerforbund. Møderne mødte stor opbakning, og ét af fokusområderne var netop undervisning af ordblinde. På møderne underviste erfarne efterskolelærere i netop dette vanskelige emne, og deltagerne kvitterede for spændende inputs. Det blev til en række konkrete anbefalinger til Miljøstyrelsen vedr. læsesvage aspiranter.

- Både jagttegnskursuslærerne og jægerforbundet anbefaler stærkt, at jagtprøven digitaliseres. Dette vil effektivisere på flere planer, men i høj grad for de kursister, der er læseudfordret, idet de kan benytte værktøjer som hjælp til oplæsning og forståelse af spørgsmålene, siger Jes Mikkelsen.

To fluer med ét smæk

Med muligheden for at tilgå grundbogen via Nota tager jægerforbundet og de læsesvage endnu et stort spring. Med værktøjet får man nemlig både læst teksten op, samtidig med at man træner sine læsefærdigheder.

- Det betyder alt for de ordblinde, konstaterer Bent Jacobsen, stifter af Kompetencecenter for Ordblinde, som er et netværkssamarbejde mellem kompetencecenteret, ordblindeefterskoler og partnere i erhvervslivet.

- Når en bog digitaliseres via Nota, så får man den læst op af en rigtig menneskestemme - ikke blot en robot - samtidig med at man har mulighed for at følge med i teksten i et ebogs-format. En cursor viser læseren, hvor langt man er kommet i teksten, forklarer han videre.

Det, at man både får teksten læst op og kan følge med, så godt man kan, gavner både læserens evne til at huske indholdet og giver god læsetræning. For det er ingen hemmelighed, at ordblinde støder på mange udfordringer i livet, og at tage jagttegn er ingen undtagelse, idet dumpeprocenten blandt ordblinde jagttegnskursister ofte er høj.

Men hvor der er vilje, er der som bekendt en vej - og nu, med en god håndsrækning fra Nota - er vejen til jagttegnet blevet endnu mere farbar, læsehandicap eller ej.