OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 21. august 2019

Vilkår for læsesvage jagttegnskursister forbedres

Udbytterige ERFA-møder med jagttegnskursuslærere skaber udviklingsmuligheder og anbefalinger til Miljøstyrelsen. Ikke mindst hvad angår læsesvage kursister, som nu kan se frem til bedre hjælpemidler i undervisningen. Eksempelvis mulighed for elektronisk oplæsning.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Før sommerferien afholdtes i alt syv ERFA-møder for jagttegnskursuslærerne i Danmarks Jægerforbund - ét møde for hver kreds. Alle møder mødte stor opbakning, og i alt deltog cirka 100 jagttegnskursuslærere. På møderne besvarede deltagerne dels en survey med nogle konkrete spørgsmål, dels en evaluering af konceptet med årlige ERFA-møder.

- Resultatet af disse undersøgelser viser ikke blot en stor interesse for at være med til at videreudvikle på jægerforbundets jagttegnsundervisning. Den viser også stor vilje til f.eks. at slå et slag for de kursister, der er udfordret med læsevanskeligheder, fortæller Jes Mikkelsen, gruppeleder for uddannelse i Danmarks Jægerforbund.

Dialog er guld værd for jagten

Ifølge Jes Mikkelsen er dialogen med jagttegnskursuslærerne guld værd for jagten, og forbundet får mulighed for at arbejde målrettet for en række nye ideer. På baggrund af ytringer i evalueringen går Nyjægerudvalget f.eks. i gang med at arbejde på at etablere seminarer med relevante events for jagttegnskursuslærerne, og der er iværksat tiltag, som, i samarbejde med forlaget SEGES, vil forbedre ordblinde kursisters muligheder for at arbejde med jægerforbundets jagttegnsmateriale.

Helt konkret drejer det sig om udarbejdelse af PDF-versioner af materialet, som kan OCR-behandles og dermed oplæses elektronisk.

Anbefalinger til Miljøstyrelsen

Jes Mikkelsen retter en særlig tak til de eksterne undervisere, Philip Stobbe, Sidsel Teichmann og Steen Lunø, som på ERFA-møderne delte ud af deres store faglige indsigt i hvordan der skal tænkes anderledes i undervisningen af ordblinde og læsesvage frem mod jagtprøven.

- Vi har nu sendt en række anbefalinger videre til Miljøstyrelsen. Både jagttegnskursuslærerne og jægerforbundet anbefaler stærkt, at jagtprøven digitaliseres. Dette vil effektivisere på flere planer, men i høj grad for de kursister, der er læseudfordret, idet de kan benytte værktøjer som hjælp til oplæsning og forståelse af spørgsmålene, siger Jes Mikkelsen.

Arbejdsgruppe skal se på undervisningsmateriale

Som resultat af de landsdækkende ERFA-gruppemøder er der i øvrigt nedsat en arbejdsgruppe, som skal arbejde med at styrke jægerforbundets undervisningsmateriale og gøre det endnu bedre - også for de læseudfordrede.

Den gode opbakning til ERFA-møderne bevidner om jagttegnkursuslærernes store engagement i uddannelsen af de nye jægere, samt bevarelsen af jagten på den lange bane.


Læs også artiklen: Tak for snakken – stor opbakning til ERFA-møder