OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 10. januar 2020

Der, hvor våbentilladelserne kommer fra

PAC i Holstebro har 58 ansatte, som i 2018 håndterede intet mindre end 140.000 våbensager. Under opgaverne i våbenafdelingen er – udover våbentilladelser – eksempelvis godkendelse af opbevaringsforhold hos våbenforhandlere og arealer til skydebaner.

Tekst og Foto: Rune Fich Weischer

De senere års omlægning af arbejdsgangene omkring udstedelse og fornyelse af våbentilladelser er ikke gået uden bump på vejen. Lange ventetider på tilladelser og manglende muligheder for kommunikation har været de centrale kritikpunkter, som har medført en ganske udtalt utilfredshed hos mange skytter og jægere, som man har kunnet følge, ikke mindst på de sociale medier, hvor de har fyldt meget.

Naturligvis har Politiets Administrative Center (PAC) også selv bemærket udfordringerne, faktisk nok mere end nogen andre, ligesom de også har mødt en del kritiske røster fra borgere, som ansøger om tilladelser. Men der arbejdes målrettet på sagen, og der er lys forude. Det forsikrer Jesper Byskov, som er afdelingsleder hos PAC. Hos PAC i Holstebro handler det hele ikke bare om våbentilladelser. De cirka 370 ansatte løser administrative opgaver for hele det danske politi indenfor områderne automatisk trafikkontrol, bøder, kriminalregister, kørekort, tilladelser og våben. Sidstnævnte område, altså våbentilladelser, varetages af 58 ansatte, som i 2018 håndterede intet mindre end 140.000 våbensager.

Fælles for alle de ansatte er, at de to primære opgaver er vejledning af borgere og sagsbehandling. Derudover har de enkelte afdelinger nogle specialopgaver. I våbenafdelingen er det eksempelvis godkendelse af opbevaringsforhold hos våbenforhandlere og arealer til skydebaner.

Uddannet personale

Blandt de kritiske røster på de sociale medier læser man ofte den kritik, at de ansatte på PAC ”bare” er almindelige kontorfolk uden kendskab til våben, men det er nu ikke helt rigtigt. Faktisk langtfra. Alle nye medarbejdere gennemgår et kursus i våbenkendskab og får oplæring i politiets våbensystem ved deres ansættelse og endnu et videregående kursus, når de har været ansat i nogle måneder. Derudover har en række af afdelingens medarbejdere gennemgået forskellige specialuddannelser indenfor blandt andet sprængningteknik, udvidet våbenkendskab, sikringskurser og tilsvarende fagligt relevant undervisning. Dertil kommer, at flere af de ansatte i våbenafdelingen selv er aktive skytter eller jægere.

De ansatte i våbenafdelingen er således specialiserede til arbejdet med våben og tilladelser. Derudover er mange af dem tilknyttet Politiets Katastroferegistrering, som skal understøtte politiets arbejde med håndtering af større alvorlige hændelser med mange tilskadekomne.

Da det blev besluttet at sammenlægge de lokale våbenkontorer til Administrativt Center Øst og Administrativt Center Vest, som så kort tid efter blev slået sammen til PAC, vakte det stor undren blandt jægere. Derfor er det også logisk at stille afdelingsleder Jesper Byskov spørgsmålet, hvorvidt målsætningerne med sammenlægningen er nået.


Læs hele reportagen fra Politiets Administrative Center i januar-udgaven af magasinet Jæger. Som medlem af Danmarks Jægerforbund modtager du hver måned Jæger, direkte i din postkasse, og har mulighed for at læse magasinet online.

Bliv medlem - klik her!