OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 18. august 2020

Den største hindring er vanen

Under overskriften "Natur-kommunen Blomstrer Vildt" er Hjørring kommune, Danmarks Jægerforbund, LandboNord m.fl. i fuld gang med at skabe vildere natur i det nordjyske. Til efteråret bringer DR1 en programserie om indsatsen, som forhåbentlig vil sprede sig ud over det ganske land.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Claus Lind Christensen og Jakob Bergmann Nielsen

I løbet af det seneste års tid har Danmarks Jægerforbund og LandboNord hjulpet landbrug i Hjørring kommune med at finde 3 pct. af de dyrkede arealer, som kunne omdannes til vild natur - vel at mærke helt frivilligt, og uden at landbruget mister en krone. For hvis du har irregulære marker, som ikke er rentable at dyrke, ja, kan du lige så godt omdanne det til natur, til gavn og glæde for vildtet, insekter og planter. Men hvad så med hektarstøtten, spørger du måske. Ingen problem, for du kan nemlig sagtens lave flere naturtiltag, som ikke går ud over grundbetalingen (landbrugsstøtte).

Optimering af maskiner og vild natur

Dette budskab er på mange måder essensen i Danmarks Jægerforbunds aktie i Hjørring kommunes projekt, "Natur-kommunen Blomstrer Vildt." Her er det nemlig jægerforbundets Vildt & Natur konsulent Jakob Bergmann Nielsens fornemmeste opgave af rådgive kommunens folk ud fra devisen "Skab natur - og tjen det samme."

- Hvor mange landmænd har mon regnet på, om det kan betale sig at dyrke deres kiler? Hvor mange landmænd taber i virkeligheden penge på deres markarbejde, bare fordi de gør, som de plejer, spørger Jakob Bergmann Nielsen.

Det handler om at optimere maskinudnyttelsen, samtidig med at man faktisk tilgodeser naturen og vildtet, der lever i den.

Firedobling af antal sommerfugle på ét år

Og hvad er der så sket med den nordjyske natur omkring Hjørring inden for det seneste års tid? Ikke så lidt, faktisk.

Såkaldte standardiserede optællinger i kommunen viser, at antallet af f.eks. vilde bier er mere end fordoblet i løbet af året, der er gået. Antallet af arter er desuden steget med en tredjedel, og antallet af sommerfugle er firedoblet, antallet af svirrefluer er tidoblet – alt sammen på et år, der i øvrigt har været rigtig hårdt for insekterne i Danmark. Og hvor der er insekter, fortsætter fødekæden med at udvide sig til også at omfatte vildt.

Landsbyer, landmænd, børnehaver, industrikvarterer, mv. har så vidt meldt sig til projektet, hvor Hjørring kommune selv er gået forrest med bl.a. fokus på rabatter og det grønne i rundkørsler, som i dag bugner af vilde blomster og insekter.

Programserie med Bonderøven

DR1 har fulgt kommunens arbejde med projektet, og har produceret en programserie på 4 afsnit af hver en times varighed om processen. Fællestitlen for serien er "Giv os naturen tilbage.” Vært på programmerne er Frank "Bonderøven" Erichsen, som bl.a. kommer til at stille skarpt på jægerforbundets råd og vejledning i forbindelse med en bedre udnyttelse af landbrugsjordens ukurante hjørner og kiler, mv.

- Den sidste trussel, der melder sig, er utålmodigheden. Utålmodigheden over, at naturen ikke kvitterer så hurtigt som vi gerne vil have at den skal gøre. at der kommer planter, som ikke var en del af den frøblanding, vi havde sået ud - og at der måske slet ikke kommer noget. Men naturen kræver tålmodighed, den er bedst til selv at udvikle sig, hvis vi ellers giver den rammerne til det. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at sådan et projekt kan jo ikke lade sig gøre, hvis ikke man får vækket denne her nysgerrighed og begejstring, sagde Frank Erichsen i sin tale, da projektet i sidste uge afsluttede med besøg af bl.a. miljøminister Lea Wermelin (S) og Morten DD Hansen, biolog og museumsinspektør for Naturhistorisk Museum i Aarhus.

Flere levesteder og styrkede fødekæder

Jægerforbundets formand, Claus Lind Christensen, var med til afslutningsarrangementet, og han er yderst positivt stemt overfor konceptet:

- Dette projekt viser, ligesom mange andre lignende projekter, at vi med handling kan skabe levesteder i naturen og styrke fødekæderne. Det kræver blot at den nødvendige viden er til sted, og her kan Danmark være en klar medspiller. Danmarks Jægerforbund er i hvert fald klar til at levere viden i forbindelse med lignede projekter og indsatser fremover.

Projektet i Hjørring slutter nu, men planen er at udbrede konceptet på tværs af landet, hvor også Danmarks Jægerforbund er klar med gode råd om, hvordan man kommer i gang. Så vil det sige, at der blæses til våbenhvile i kampen mod ukrudtet? Ja, lyder svaret fra Morten DD Hansen. Lad os gøre det der, hvor det er passende. Den største forhindring er vanen. 

Få yderligere inspiration til natur- og vildtpleje i landbrugslandet ved at se jægerforbundets filmserie om emnet.