OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 13. februar 2020

Debat om trofæjagt

Trofæjagtens berettigelse er ofte på dagsordenen nationalt og internationalt. Senest i UK, hvor kræfter vil forbyde import og eksport af trofæer. Det vil få katastrofale konsekvenser, og argumenterne imod trofæjagt er meget usaglige og følelsesladede, og uden hold i de faktiske forhold. Det er desværre det vi ofte ser, og en erfaring vi også har i Danmark.

Tekst og Foto: Niels Søndergaard

Da Danmarks Jægerforbund i 2018 bragte trofæjagt op i en debat på naturmødet i Hirtshals, kunne vi ikke få nogen organisationer til at stille op og være kritiske overfor trofæjagt. Den eneste organisation der ønskede at stille op til debat, var IUCN’s nationalkomité i Danmark i kraft af formanden Ann-Katrine Garn, der i øvrigt anerkender den naturbevarende effekt trofæjagt - også på truede arter, forudsat at disse er underlagt en forvaltning, hvor jagten er bæredygtig.

Som omtalt i artiklen UK-høring om import-eksport af jagttrofæer, bragt her på hjemmesiden den 21. januar, inviterer den britiske regering til en høring om import og eksport af jagttrofæer, fordi regeringen overvejer et kontroversielt forslag om forbud mod import og eksport af trofæer ind og ud af Storbritannien. Et forbud kan ramme danske trofæjægere hårdt. I den sammenhæng ønsker den britiske regering viden om forholdene omkring trofæjagt.

Rygter i jagtbranchen siger, at den britiske regering stort set kun har fået henvendelser fra organisationer, der fremhæver den positive effekt ved trofæjagt, og derfor har man nu forlænget tidsfristen for at indsende. Hvorvidt det er sandt eller ej må stå hen i det uvisse. Faktum er dog, at det er svært at finde dokumentation på at trofæjagt, drevet bæredygtigt og underlagt en forvaltning, ikke bidrager positivt til naturbevarelse.

Danmarks Jægerforbund har valgt fremsende et brev til den britiske regering, hvor vi redegør for den uheldige effekt et forbud mod import og eksport har for naturbevarelse, de truede dyr, fattigdomsbekæmpelse i udviklingslande og ikke mindst økonomien i landdistrikterne i UK. Derudover har vi senest bragt et læserbrev i politikken under overskriften Trofæjægere er naturforvaltere, netop for at få fakta ind i debatten.

Bæredygtig jagt er en del af naturforvaltningen og bidrager til bevarelse af truede dyr og deres levesteder. Dernæst bidrager jagt til vigtig økonomi i landdistrikterne i mange lande og ikke mindst til bekæmpelse af fattigdom i udviklingslandene. Det skal vi værne om og ikke lade usaglige og følelsesladede holdninger præge debatten og beslutninger.


Læs dokumentation