OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 26. november 2020

COVID-19 og jægernes aktiviteter

Herunder har vi besvaret ofte stillede spørgsmål, samt bringer jægerrelevant fakta om COVID-19.

Tekst: Jesper Kjær Illeman

Kan jagthunden smittes?

Man ved fra eksperimentelle studier, at hunde, katte, fritter, kaniner og hamstere kan inficeres. I Danmark er der konstateret COVID-19 hos hund og mink, ligesom der i Nederlandene også er fundet COVID-19 hos mink. Der er på verdensplan, herunder i Danmark, rapporteret om fund af COVID-19 i kæledyr (hunde og katte). Spredning af virus sker hovedsageligt via dråber mellem mennesker, når en inficeret person hoster eller nyser.

Der er fortsat ikke bevis for, at kæledyr spiller en rolle i spredningen af COVID-19. Alligevel anbefales det, at man også følger de generelle hygiejneråd, når man er i kontakt med sit kæledyr. Undgå f.eks. at dele mad med dyr eller lade dyret slikke dig i ansigtet. Desuden bør du vaske hænder, hver gang du har været i kontakt med dit kæledyr.

Sådan smitter COVID-19

COVID-19 smitter først og fremmest mellem mennesker, men smitte fra mennesker til mink kan forekomme, og det formodes at COVID-19 også kan smitte fra mink til mennesker samt til kæledyr i besætningsområdet. Smittede personer og dyr kan udskille virus i døgnene op til udvikling af symptomer, men også i tilfælde, hvor de ikke udvikler symptomer. Den største udskillelse af virus synes at være i de første dage med symptomer. Den største smitterisiko antages at være fra personer eller dyr med symptomer (hoster, nyser m.v.).

Fakta om kontakt-, dråbe- og støvsmitte

Smitte kan ske ved at berøre sig selv i næse, øjne eller mund efter at have berørt overflader med virus på. Det kaldes for kontaktsmitte. Nylige laboratoriestudier påviser overlevelse af virus på plastik- og ståloverflader i op til 8 dage.

Dråbesmitte sker via små dråber fra luftvejene, der spredes med host og nys fra person til person, fra person til dyr eller fra dyr til person. Da dråber fra luftvejene falder til jorden inden for 1-2 meter, mindskes risikoen for dråbesmitte effektivt ved at holde afstand. Dråberne kan dog lande på overflader og således danne baggrund for kontaktsmitte.

Ved almindelig samtale på 1 meters afstand er dråbesmitten fra smittebærere ubetydelig, men risikoen for dråbesmitte øges ved højlydt samtale, råb, ukontrollerede nys og host mv.

Støvsmitte sker via støv i stalden, der er forurenet med virus fra luftvejene fra syge dyr eller mennesker. Når dyr eller mennesker hoster og nyser, lander smitten på overflader, pels, strøelse og støv, som kan hvirvles op i luften og derved spredes til øjne, næse og mund på andre mennesker og dyr.