OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 23. juni 2020

Ansøgningsskema til hjælpepulje er klar

Jagtforeningerne kan nu benytte det elektroniske ansøgningsskema, hvis man ønsker at få del i de 2.425.000 kroner, der uddeles til lokale friluftsforeninger som følge af covid-19.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

I fredags anbefalede vi alle interesserede jagtforeninger at bruge weekenden på at klargøre deres ansøgningsskemaer, hvis de ønsker at være med i Friluftsrådets pulje på de godt og vel 2 millioner støttekroner til friluftsforeningerne. I dag er linket til ansøgningsskemaet offentliggjort, men før I ansøger, anbefaler vi at I for en god ordens skyld studerer Friluftsrådets retningslinjer til ansøgerne. Tilgå retningslinjerne her.

Hvad kan der søges til?

Der kan søges om tilskud til at afbøde de negative økonomiske konsekvenser, som foreningen oplever som følge af nedlukning for aktivitet og aflysning af arrangementer i forbindelse med covid-19 i perioden 11. marts til 31. december 2020. I beregningen af de økonomiske konsekvenser indgår tabte nettoindtægter, allerede afholdte udgifter samt eventuelle besparelser. Der kan eksempelvis være tale om:

  • Allerede afholdte udgifter til mindre arrangementer (maks. 350 deltagere), der er aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med covid-19. F.eks. lokaleleje og forplejning.
  • Tabte indtægter fra sponsorer, annoncer, støtteindbetalinger, udlejning af lokaler og udstyr mv. som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med covid-19.
  • Tabte nettoindtægter fra foreningsarbejde på festivaler, markeder eller andre arrangementer, der er aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med covid-19.
  • Tabte nettoindtægter fra egne arrangementer, der er aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med covid-19.
  • Tabte indtægter fra medlemskontingenter som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med covid-19.
  • Reducerede udgifter til kontorhold, el, vand, rengøring, transport mv.

Ansøgningsfristen er den 10. juli 2020, men vi opfordrer til at man ikke venter så længe.