Offentliggjort den: 19. juni 2020

Hjælpepulje til lokale friluftsforeninger som følge af covid-19

Jægerforbundet opfordrer alle interesserede jagtforeninger til at forberede deres ansøgning i weekenden. Friluftsrådet uddeler en pulje på 2.425.000 kroner til lokale friluftsforeninger, der er økonomisk trængte som følge af covid-19. Ansøgningsskemaet ventes offentliggjort på tirsdag.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Der er god grund til at bruge tid i weekenden på at sætte sig ind i retningslinjerne for at ansøge om puljen på 2.425.000 kr. i den ekstraordinære støtteordning til friluftsforeninger, oprettet af miljøminister Lea Wermelin.

For så snart det digitale ansøgningsskema offentliggøres - forventeligt i løbet af på tirsdag, den 23. juni - kommer det sandsynligvis til at gå stærkt. Mange friluftsforeninger vil være interesserede i at få del i puljen, og det handler derfor om at gøre sig klar allerede nu.

Puljen yder ekstraordinært tilskud til lokale friluftsforeninger for at afbøde de negative økonomiske konsekvenser, som foreninger oplever som følge af nedlukning for aktivitet og aflysning af arrangementer i forbindelse med covid-19 krisen.

Hvem kan søge puljen?

Puljen er rettet mod lokale friluftsforeninger, der er ramt økonomisk af covid-19, og som har hjemsted i Danmark. Foreninger i Grønland og Færøerne kan ikke søge puljen. Det er ikke et krav, at ansøgende foreninger skal være medlem af Friluftsrådet.

Puljen kan søges af alle typer lokale friluftsforeninger, der ikke kan komme i betragtning i andre covid-19 støtteordninger til foreninger, herunder selvfølgelig også jagtforeninger.

Hvad kan der søges til?

Der kan søges om tilskud til at afbøde de negative økonomiske konsekvenser, som foreningen oplever som følge af nedlukning for aktivitet og aflysning af arrangementer i forbindelse med covid-19 i perioden 11. marts til 31. december 2020.

I beregningen af de økonomiske konsekvenser indgår tabte nettoindtægter, allerede afholdte udgifter samt eventuelle besparelser.

Der kan eksempelvis være tale om:

  • Allerede afholdte udgifter til mindre arrangementer (maks. 350 deltagere), der er aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med covid-19. F.eks. lokaleleje og forplejning.
  • Tabte indtægter fra sponsorer, annoncer, støtteindbetalinger, udlejning af lokaler og udstyr mv. som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med covid-19.
  • Tabte nettoindtægter fra foreningsarbejde på festivaler, markeder eller andre arrangementer, der er aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med covid-19.
  • Tabte nettoindtægter fra egne arrangementer, der er aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med covid-19.
  • Tabte indtægter fra medlemskontingenter som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med covid-19.
  • Reducerede udgifter til kontorhold, el, vand, rengøring, transport mv.

Læs mere på Friluftsrådets hjemmeside

Vi anbefaler på det kraftigste interesserede jagtforeninger at følge linket herunder, som viser ind på Friluftsrådets hjemmeside. Her vil man kunne læse vigtige detaljer om retningslinjerne.


Vi vil informere her på hjemmesiden, så snart der åbnes for ansøgninger til puljen. Det forventes som sagt at ske i løbet af tirsdag den 23. juni. Ansøgningsfristen er den 10. juli, men vi opfordrer til at man ikke venter så længe.