OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 20. marts 2020

Ændring i reglerne vedr. bait: Hjortevildt og vildkanin

Solen skinner, det er tørvejr, og der er kommet nye muligheder for brug af bait i kampen mod de invasive rovpattedyr. Nu tillader fødevarestyrelsen nemlig også hjortevildt og vildkanin som bait.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Fødevarestyrelsen er blødt en smule op i forhold til anvendelse af lokkemad (bait) til regulering af mårhund, mink og vaskebjørn. Tidligere var det strengt forbudt at anvende vildtkød på pladserne, men det lempes der nu for.

Hjortevildt og vildkanin fra nærområdet

Nu må man nemlig anvende slagteaffald fra hjortevildt samt vildkaniner. Dog skal de anvendte dyr komme fra nærområdet, hvilket vil sige inden for en radius af 10 km. Desuden må der også anvendes konsumæg, produceret i Danmark.

- Når harer f.eks. ikke må anvendes, er det fordi de er bærere af en mængde sygdomme, bl.a. brucellose. Andre arter udelukkes pga. fugleinfluenza og Newcastle Disease, forklarer Jesper Kjær Illemann, konsulent ved Danmarks Jægerforbund og projektleder i mårhundeindsatsen.

Han tilføjer vigtigheden af, at man skal huske at være OBS på, at der gælder de samme regler for anvendelse af lokkemad i fælder, som der gør på baitpladser. Det er der mange, som ikke tænker over.

Således tillader Fødevarestyrelsen nu følgende baitemner:

  • Hårde oste, der er lavet af pasteuriseret mælk, og modnet i mindst 21 dage, indkøbt fra danske mejerier
  • Konsum-æg fra dansk registrerede virksomheder
  • Trafikdræbt vildt, opsamlet inden for en radius af 10 km fra baitplads
  • Hjortevildt, nedlagt på den frie vildtbane inden for en radius af 10 km fra baitplads eller inden for samme habitat på samme ejendom
  • Vildkaniner, nedlagt på den frie vildtbane inden for en radius af 10 km fra baitplads eller inden for samme habitat på samme ejendom
  • Foderpiller godkendt til brug i danske aquakulturbrug

Husk også, at steder eller fælder, hvor der placeres bait, altid skal være forsynet med kontaktoplysninger.

Husk at ansøge om tilladelse

I lighed med anvendelse af ost, trafikdræbt vildt fra nærområdet og aquakulturpiller, skal der søges om tilladelse hos Miljøstyrelsen. Det sker ved at fremsende navn, fuld adresse, tlf.nr. og koordinater for placering af fælde eller skydeplads med bait. Mailen sendes til machr@mst.dk. Anvender du hunde-/kattefoder eller vegetabilske emner, skal du ikke søge bait-tilladelse.

De reguleringsjægere, som i forvejen har tilladelse til at anvende de øvrige typer af lokkemad, har allerede modtage tilladelse pr. mail til anvendelse af hjortevildt og vildkanin.

Husk at indberette de invasive arter

Når jagttegnet skal fornys, så husk også at indberette mink, mårhund og vaksebjørn. I vildtudbyttestatistikken skal de indberettes undergruppen ”Invasive arter”. Det er vigtigt for at følge udviklingen af disse bestande i vores naturfølsomme områder. I den forbindelse er det også vigtigt at indberette dyr, som er blevet fanget i fælder.