OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 19. februar 2020

600 meter vildsvinehegn
skal ombygges

Det skal være slut med ubehagelige billeder af kronvildt, der hænger døde i vildsvinehegnet langs den dansk-tyske grænse. Naturstyrelsen ombygger særligt udsat strækning, så vildtet ikke længere kan sidde fast. DJ er glad for tiltaget, men vil stadig drøfte hegn i naturen.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Kenneth Steen Nielsen

Finere masker i toppen af en strækning af det sønderjyske vildsvinehegn skal frelse kronvildt fra en smertefuld død. Sådan lyder opskriften fra Naturstyrelsen efter de triste historier om vildt, som er blevet fanget i hegnets masker under forsøg på at forcere det 70 kilometer lange hegn. Især er det en strækning på 600 meter ved Frøslev Mose, som er udsat, idet her passerer meget hjortevildt.

Derfor modificeres strækningen nu, så hegnet her får en mindre maskestørrelse på de øverste 60 cm. af det 150 cm høje hegn. Den mindre størrelse bliver på 20 x 2,5 cm. Reduktionen skal forhindre, at dyr sidder fast i hegnet eller kommer slemt til skade, når de forsøger at springe over.

Eller, som miljøminister Lea Wermelin skriver i et svar til Folketingets Miljø- og fødevareudvalg:

"Naturstyrelsen har i dialog med lokale jægere og lodsejere identificeret en strækning på ca. 600 meter af vildsvinehegnet, hvor særligt meget hjortevildt passerer hegnet. Det forventes at afhjælpe risikoen for at hjortevildt kommer til skade ved passage."

Kræver en generel drøftelse af hegn i naturen

I Danmarks Jægerforbund er formand Claus Lind Christensen tilfreds med udviklingen. Allerede sidste år, da en række ubehagelige billeder af døde krondyr i hegnet dukkede op i medierne, gik jægerforbundet på barrikaderne og påpegede, at hegnet ikke stod færdigt for hjortevildtet kunne forcere uden risiko.

Dette krav synes nu umiddelbart opfyldt lokalt, og det bemærkes, at Naturstyrelsen har man indkøbt yderligere 1900 meter med den finmaskede top, som evt. kan bruges på andre udsatte strækninger.

- Vi har rejst spørgsmålet om hegning i den danske natur i Vildtforvaltningsrådet og ønsker en generel drøftelse af de gældende regler, bl.a. i forhold til konstruktion af hegn, siger Claus Lind Christensen, som påpeger, at regelsættet for hegning i naturen faktisk går helt tilbage til en revision af Naturbeskyttelsesloven i 1990'erne.

- Her blev der på baggrund af enkeltsager indført i lovens §23 et forbud mod usædvanlige hegn omkring skove. Der er sket meget i det danske landskab siden den gang, f.eks. anlæggelsen af vildsvinehegnet langs den dansk-tyske grænse, men også stigende hjortevildtbestande som medfører massiv frahegning af landbrugsjord i egne med tætte bestande, tilføjer DJ-formanden.

Opgraderet hegn ventes klar til marts

Men så vidt, så godt langs grænsen. Nu må vi bare se, om de 600 meter er nok, eller om resten af det fintmaskede hegn også skal i brug.

På dele af den øvrige strækning er vildsvinehegnets højde reduceret fra 150 cm til 120 cm eller står i områder, hvor der ifølge Naturstyrelsens vurderinger ikke findes samme mængde hjortevildt.

Opgraderingen af hegnet koster omtrent 200.000 kr. og ventes at stå klar i løbet af marts.