OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Undersøgelse af mårhunde skudt fra grav

Offentliggjort den: 07. marts 2019
Tekst: Thorsten Dahl Pedersen

I disse måneder nedlægges et stort antal mårhunde fra grav. Det ser ud til, at mårhunden agerer anderledes end ræven i graven, og at der ofte er spade og skovl involveret i denne del. Samtidig er der noget, der tyder på, at mårhunden ikke stiller så store krav til gravens indretning, da den bliver fundet steder, der byder på dårligere dække og flugtmuligheder end en kunstgrav gør.

Derfor sætter mårhundeprojektet en undersøgelse i gang, som skal afdække den eksisterende viden og oplevelser med mårhunden og grave.

Formålet med denne undersøgelse er:

  1. At få indsigt i eksisterende viden
  2. At opnå viden om, hvorvidt plastkunstgrave fungerer
  3. At indsamle viden så en ny type grav, specielt målrettet mod mårhund, kan udvikles
  4. At finde en billigere og mere håndterbar type kunstgrav målrettet mod mårhund

Mårhundeprojektet har brug for dit input!

Denne undersøgelse er muligvis den første af sin slags på dansk jord, og det er ikke sikkert, at der kan effektiviseres mere på kunstgrave, men der skal gøres et forsøg.

Derfor er det vigtigt at få et ordentligt datagrundlag for at få en retning på udviklingen.

De data, der indsamles, vil blive tilgængelige for mårhundeprojektet. For at sikre at det er erfarne folk, der deltager i undersøgelsen, så skal du kunne opfylde følgende krav:

  1. At du enten har skudt mårhund fra grav eller kunstgrav.
  2. At du er aktiv gravjæger og har gravgående hund (Har du været skytte ved jagten, så kan skemaet udfyldes sammen med gravjægeren, du var på jagt med).
  3. Det er vigtigt, at du er nøjagtig og objektiv med din besvarelse. Holdninger og "plejer" er uvæsentlige ift. dette spørgeskema.

Denne besvarelse kan blive et vigtigt værktøj i mårhundebekæmpelsen, så vi håber, at du vil besvare spørgeskemaet, hvis du opfylder ovenstående krav. 

Hvis du deltager i undersøgelsen, kan du vælge at modtage en invitation til et erfaringsmøde afholdt på Kalø, hvor vi mere indgående kan dele erfaringer.

Deltag i undersøgelsen af mårhunde skudt fra grav, klik her:

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=R7M2SZPGCPC5 

Vi lukker undersøgelsen for besvarelser mandag den 18. marts kl. 9.