OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 14. november 2019

Tilskudspulje til mårhund opbrugt

Mange jægere yder en stor indsats i bekæmpelsen af mårhund i Jylland og på Fyn. Da Miljøstyrelsen åbnede for ny pulje, hvor der kunne søges tilskud til bl.a. fælder og vildtkameraer, var pengene væk på 24 timer. Puljen er derfor opbrugt.

Tekst og Foto: Jesper Kjær Illemann

Opdatering den 18. november: Puljen er opbrugt og der kan ikke længere søges. Læs den oprindelige artikel herunder:

 

Miljøstyrelsen har besluttet at udbyde en ny tilskudspulje i 2019. Der er afsat 300.000 kr. i puljen, hvor grupper af jægere, der bekæmper mårhunde, kan søge om tilskud til indkøb af rørfælder, vildtkameraer og SMS-alarmer. Tilskuddet omfatter 75 pct. af prisen på det indkøbte. Egenbetalingen på 25 pct. betyder, at udstyret ejes af jægergruppen, der får tilskuddet. Miljøstyrelsen håber, at tiltaget vil føre til, at endnu flere jægere vil være med til at bidrage til bekæmpelsen af mårhund i Danmark.

Tidligere har det været sådan, at Danmarks Jægerforbund dækkede egenbetalingen på 25 pct. Dette sker dog ikke nu, idet jægerforbundet fortsat savner en forvaltningsplan, som udstikker en retning for arbejdet.

En evaluering af tilskudspuljen fra 2018 har vist, at udstyret har bidraget til flere nedlagte mårhunde og generelt skabt mere fokus på, hvorfor det er vigtigt at bekæmpe den invasive art. Miljøstyrelsen har også modtaget meget konstruktiv feedback fra de jægergrupper, der fik tilskud. Antallet af mårhunde i Danmark er steget markant de seneste år. I 2018 blev der nedlagt mere end 3000 mårhunde, og tallet forventes at være højere i 2019. Dette skyldes dels en øget bestand af mårhunde, men i høj grad også de frivillige jægeres store indsats på deres jagtområder.

Tildeles efter først-til-mølle-princippet

Ansøgninger vil blive behandlet efterhånden som de modtages. Den sidste frist for at kunne ansøge om tilskuddet er 28. november 2019. Puljen vil dog blive lukket, når puljen er opbrugt. En gruppe kan søge tilskud på op til 10.000 kr. For at kunne søge tilskuddet, kræves følgende:

  • I skal være en gruppe på minimum fem jægere
  • Alle jægere i gruppen skal have gyldigt jagttegn
  • Jagtområdet skal være i Jylland eller på Fyn
  • Ansøgningsblanketten skal udfyldes med alle relevante oplysninger
  • Ansøgningen anses først for modtaget når Miljøstyrelsen har alle nødvendige oplysninger

Tildeling af tilskuddet gives efter først-til-mølle-princippet. Hver gruppe kan selv bestemme hvilken type udstyr og i hvilket antal, den ansøger om, så længe det lever op til følgende kriterier:

Rørfælde: Der ydes tilskud på 75 pct. af fakturaprisen pr. rørfælde. Ved samtlige rørfælder, skal der monteres overvågning i form af enten SMS-alarm eller vildtkamera. Der kan søges tilskud til SMS-alarm.

Vildtkamera: Der ydes tilskud på 75pct. af fakturaprisen pr. vildtkamera. Det er muligt at købe vildtkameraer, hvor sim-kort og abonnement for det første år er inkluderet. Der gives dog ikke tilskud til sim-kort og abonnement, efter det første år, eller hvis det ikke allerede er en del af prisen for vildtkameraet.

SMS-alarm: Der ydes tilskud på 75 pct. af fakturaprisen pr. SMS-alarm.

Procedure for ansøgning

  1. Ansøgningen udfyldes med alle relevante oplysninger og skal sendes pr. mail til invasivearter@mst.dk. Fristen er den 28. november 2019. Hent ansøgningsskemaet her: https://mst.dk/media/183961/ansoegningsblanket-tilskudspulje-til-jaegergrupper-2019.docx
  2. Ansøgninger sendt til andre mail-adresser vil ikke komme i betragtning.
  3. Først når en gruppe har modtaget et skriftligt tilsagn fra Miljøstyrelsen, kan det ansøgte udstyr købes. Det er vigtigt at gemme kvitteringer for købene.
  4. Kvitteringer for købene sendes hurtigst muligt pr. mail til invasivearter@mst.dk, med angivelse af kontaktpersonens navn, adresse og sagsnummer (opgives sammen med tilsagnet).
  5. Miljøstyrelsen vil fremsende tilskuddet i henhold til ovenstående retningslinjer. Tilskuddet kan forventes ansøger i hænde tidligst i slutningen af 1. kvartal 2020. Forudsætningen for udbetalingen af tilskuddet er, at Miljøstyrelsen har modtaget kvitteringerne for indkøb.