OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 24. juni 2019

Skytte beholder jagttegn efter dom om ulovlig rovfuglefælde

I sidste uge faldt der dom i sagen om skytten, som tilbage i 2017 opsatte en ulovlig fælde for at bekæmpe rovfugle. Han slap med en mindre bøde og beholder sit jagttegn. Jægerforbundet kalder udåden for en ”bevidst og grov overtrædelse af jagtloven."

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Det koster en forhenværende skytte på Svenstrup Gods en bøde på 5.000 kr. for at opsætte en ulovlig fælde, der med levende lokkeduer skulle fange duehøge på godset, hvor der årligt opdrættes omkring 8.000 fasaner til jagt. Anklageren havde krævet en bøde på mindst 10.000 kroner, samt at tiltalte skulle have frataget sit jagttegn. Ingen af delene skete imidlertid.

Sagen tog sit udspring tilbage i september 2017, hvor skytten opsatte fælden på godsets ejendom. Den blev dog hurtigt opdaget og anmeldt til politiet, som straks konfiskerede den.

Konsekvenser for jagttegnet?

Danmarks Jægerforbund har hele vejen igennem taget klart afstand fra den ulovlige fældefangst. Dommen, som i onsdags blev afsagt af Retten i Roskilde, tages til efterretning af formand Claus Lind Christensen, men han lægger samtidig ikke skjul på sin bekymring:

- Det, at skytten ikke mister sit jagttegn, giver grund til at reflektere over, om jagtloven er indrettet korrekt. En så bevidst og grov overtrædelse af jagtloven får nu DJ til at overveje, om strafferammen i jagtloven er tilstrækkelig. Dette, specifikt i forhold til, om sådanne sager bør have konsekvens for jagttegnet, siger Claus Lind Christensen.

Blot en uge efter, at sagen kom frem, blev skytten fyret fra godset. Også dengang var jægerforbundet hurtig til at fordømme handlingen, og i en nyhed på jægerforbundets hjemmeside gav formand Claus Lind Christensen da også udtryk for, at han håbede, at både ejeren af godset, skytten og alle, der eventuelt kendte til ulovlighederne, havde meget røde ører.

Sagen om den ulovlige fældefangst på Svenstrup Gods kom lige i kølvandet på en sag om udlagt gift i Store Vildmose og en sag om forgiftede og døde glenter ved Silkeborg.

DOF: En alt for mild straf

Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside udtrykker foreningens formand, Egon Østergaard, stor beklagelse over det, han kalder for en alt for mild straf.

- Det er skuffende og beskæmmende, at vi i Danmark ikke straffer faunakriminalitet strengere, end tilfældet tilsyneladende er. Det sender et forkert signal, at brug af illegale fælder til fangst af fredede rovfugle ikke bliver takseret ret meget højere end en fartbøde. I andre EU-lande er straffen for eksempelvis rovfuglefangst og illegal jagt væsentligt højere, end den er i Danmark, siger han.

 
Læs om reglerne for lovlig fældefangst her.