OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Regulering af mårhund fra grav marts-juli

Lovgivningen giver mulighed for at regulere mårhund året rundt og dermed også muligheden for at opspore en grav med mårhundehvalpe og aflive dem.

Tekst: Karl-Åge Dalbæk Andersen

Mårhundene føder hvalpe omkring 1. maj og vil ofte foretrække en grav til dette. Derfor er det også vigtigt, at man ikke lukker kunstgravene i slutningen af februar, da disse har en funktion helt frem til hvalpene forlader kuldet lige før høst.

Jagtlovens formål skal sikre arts- og individrige bestande, herunder at beskytte vildtet, særligt i yngletiden. Derfor skal jægeren først konstatere, at det er mårhunde, der bebor graven, før man tager initiativ til at regulere. Hvis der er grævling eller ræv i graven, skal man forlade området igen. Man skal være helt sikker på at graven ikke er beboet af andre arter.

Den sikreste måde at afklare om der er mårhund i graven er ved hjælp af vildtkamera. Opsæt vildtkamera ved den mistænkelige grav. Gerne med MMS-funktion, så så lidt forstyrrelse som muligt i området.

Problemet med utilsigtet gene af ræv og grævling er i øvrigt størst i forbindelse med naturgrave. Kunstgrave kan ofte tjekkes uden den gravgående hund kommer derind. Den skal blot signalere, når den dufter i indgangen, om der er dyr i kunstgraven eller ej. Hvis gravhunden signalerer at der er et dyr i kunstgraven, spærres ind- og udgange og der graves ned til kedlen og tjekkes forsigtigt om der er noget heri. Er kedlen tom og dyrene flygtet ud i rørene, så vil lugt og hår i kedlen ofte afsløre arten.

Befinder mårhundene sig i en naturgrav kan den bedste løsning ofte være at skyde dem fra stige/tårn når de kommer op af graven eller bruge en gravgående hund til at jage mårhundene ud og skyde dem.

Ofte kan det være svært at se tegn ved graven på at den er beboet af mårhund, og der-for bruger man ofte udelukkelsesmetoden ved at se efter tegn på at andre arter bebor graven.

Tydelige tegn som indikerer at der ikke er mårhund i graven:

 1. Slæbespor/rende fra graven og ud: Tegn på at en grævling har renset graven for redemateriale.
 2. Latriner/bunker af afføring som er lagt i en opgravet sænkning/hul er tegn på grævlingen.
 3. Masser af knogler, skrog og vinger fra fugle er tegn på ræv.
 4. Tegn på meget aktivitet ved indgangen til hulen. Dette er oftest ræv eller grævling.

Der findes nogle tegn som kan indikere om mårhund har besøgt eller bebor en grav:

 1. Hår og uld:

  - Mårhunden fælder den lyse underuld i perioden fra slut marts – juni.
  - Mårhundens hår har sorte spidser, er hvid på midten og igen sort ved roden. Grævlingens hår et hvid i spidsen.
  - Oftest er hårene synlige i indgangen til graven men de kan også findes i en radius rundt om graven.

 2. Meget lidt slitage ved graven, men bladene i indgangen har sand ovenpå:

  - Det kræver et dyr at slæbe sand ovenpå blade og selvom graven ser uforstyr-ret ud.

Vær opmærksom på at mårhundene er ekstrem følsomme overfor forstyrrelser nær gravene. Derfor: vær forsigtig når du nærmer dig, tænk på vind og sæt ikke aftryk af hænder (fært) i indgangene. Konstateres der hår eller uld, så saml lidt hår eller uld ind og gå væk igen inden du undersøger om de stammer fra mårhund.