OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 31. oktober 2019

​Nyt om bait

Fødevareministeren havde møde med Danmarks Jægerforbund den 4. september 2019, hvor tilladelse til ost og vildt i forbindelse med baitpladser blev drøftet.

DJ efterspurgte i den forbindelse en drøftelse af erfaringer medregulering af mårhunde med Fødevarestyrelsen (FVST) og Miljøstyrelsen (MST). Selvom tilladelse til anvendelse af ost og trafikdræbt vildt enkelt og hurtigt kan søges hos Miljøstyrelsen, er det efterfølgende arbejde med at skaffe ost, eller skaffe og opbevare trafikdræbt vildt, en udfordring. Noget kan løses ved anvendelse af hunde- og kattefoder, men stadig er holdbarhed i våde perioder eller tilstrækkelig lokkende effekt et tilbagevendende problem.

I forsøget på at opnå alm. tilladelse til at anvende nedlagt vildt, rester heraf o.a., deltog DJ i møde med Miljøstyrelsen og Fødevarestyrelsen d. 2. oktober.  DJ redegjorde for de udfordringer vi havde og pointerede at vores mål var, at årsagen til evt. restriktioner må begrundes i saglig argumentation. I fællesskab med MST søger DJ naturligvis en løsning, der gør det muligt for landets jægere og andre engagerede, at yde den indsats som vi selv og lovgivning om effektiv indsats over invasive rovpattedyr lægger op til.

Blandt hovedpunkterne kan nævnes:

  • Biprodukter fra vildt nedlagt på egen jord, og gerne fra et større område, bør kunne anvendes som bait på egen jord. FVST kunne ikke argumentere for at det var et problem, men ville undersøge sagen yderligere.
  • MST arbejder på at skaffe ”vandfast” tørfoder som må anvendes og kan fungere i praksis.
  • MST og DJ ville undersøge muligheden for at lave et vegetabilsk produkter som kan anvendes. I Finland anvendes et produkt der skulle have vegetabilsk oprindelse og være langtidsholdbart.
  • Fældefangst af mink (og husskade og krage) bør fortsat være muligt med æg.
  • Mink på flydeplatform med fisk fanget i pågældende sø.

Se skabelon for ansøgning om anvendelse af ost og trafikdræbt vildt til bait.

Ansøgning sendes til Projektleder i Miljøstyrelsen, Mariann Chriél, på følgende mailadresse: machr@mst.dk.