OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 29. juli 2019

Nu er det igen lettere at gå på duejagt i England

I april tilbagekaldte den engelske pendant til Naturstyrelsen, Natural England, tre generelle licenser til kontrol af visse vilde fugle. Men nu er kravene igen mere lempelige.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Egentlig er det ikke nogen nyhed. Allerede i juni ændrede Natural England de krav til tre generelle licenser til fugleregulering, som var blevet indført i april.

De licenser, som blev tilbagekaldt i april, dækkede over 16 fuglearter, herunder kragefugle, canadagås og ringdue, som traditionelt reguleres i stor stil af bl.a. danske jægere. Tilbagekaldelsen betød potentielle konsekvenser for f.eks. duejagt i England, hvor danske jægere ville blive underlagt andre typer licenser. 

Det var licensen til tre typer af generel regulering (General License), der i april midlertidigt blev ophævet, hvilket betød, at alle jægere skulle have andre typer licenser, hvis de ønskede at gå på f.eks. duejagt i England. Men de nye krav er som sagt tilbagekaldt, og danske jægere kan derfor tage på engelsk duejagt som hidtil.

Det er den engelske udbyder af jagten, som er ansvarlig for, at duejagten foregår efter reglerne for regulering via General License.

Læs mere om General License: To kill or take certain species of wild birds to prevent serious damage