OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 25. april 2019

Midlertidige ændringer i licenskrav til fugleregulering i England

Torsdag den 25. april tilbagekaldte den engelske pendant til Naturstyrelsen, Natural England, tre generelle licenser til kontrol af visse vilde fugle. Det kan have konsekvenser for danske jægere på f.eks. duejagt i England, som vil blive underlagt andre typer licenser.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

De tilbagekaldte licenser dækker over 16 fuglearter, herunder kragefugle, canadagås og ringdue, som traditionelt reguleres i stor stil af bl.a. danske jægere. I England er regulering opdelt i individuel regulering og generel regulering. Individuel regulering kræver forudgående tilladelse fra Natural England og kan gives på alle arter. Disse tilladelser kræver alle efterfølgende afrapportering til Natural England.

Regulering efter reglerne for generel regulering kræver ikke forudgående ansøgning om tilladelse og for de flestes tilladelsers vedkommende er der ikke krav om efterfølgende afrapportering. Det er licensen til tre typer af generel regulering (General License), der i dag midlertidigt er blevet ophævet, hvilket betyder, at alle jægere indtil videre skal søge andre typer licenser, hvis de ønsker at gå på f.eks. duejagt i England. De andre typer licenser, som man kan søge, er:

  • Class License
  • Individual License, og
  • Organisation License

Natural England oplyser, at man forventer en sagsbehandlingstid på 15 dage pr. ansøgning, men da vi nok må forvente et særligt pres på systemet i den kommende tid, kan behandlingstiden muligvis blive længere.

Derfor: Hvis du har planlagt duejagt i England inden for den næste uges tid, bør du kontakte din engelske udbyder og drøfte med dem, om det er realistisk at gennemføre jagten. Hvis du har planlagt duejagt i England om en måneds tid, anbefaler Danmarks Jægerforbund at du tager det roligt og ser tiden an. Rejser du alene, bør du naturligvis sikre, at lodsejer går i gang med ansøgningsproceduren. Rejser du med et bureau, bør du bede bureauet sørge for at de nødvendige formalia er på plads til tiden.

Overordnet kan vi konkludere, at de generelle licenser er inddraget foreløbigt. Alternativerne, som er skitseret herover, betyder groft sagt business as usual så snart det forventede boom i ansøgninger aftager. Indtil da befinder vi os midt i et vadested, som vi bør være OBS på.

Så vidt Danmarks Jægerforbund er orienteret, gælder ovenstående pt. kun for England og ikke det øvrige Storbritannien.

Læs mere på gov.uk - klik her!