OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 11. juni 2019

Mårhund i TV Avisen

I weekenden bragte TV Avisen et indslag om det stigende problem med mårhund i Danmark. I den forbindelse havde de besøgt mårhundereguleringsjæger Jytte Paarup, som var i aktion ved Harboøre. Se indslaget her.

Danmarks Jægerforbund varetager den frivillige del af indsatsen mod mårhunden. Vi har uddannet frivillige mårhundereguleringsjægere som er specialister i at hjælpe dig i gang med at regulere mårhund.

Mårhunden er en invasiv art i Danmark, og vi har en international forpligtelse til at bekæmpe den og forhindre dens udbredelse til nye områder. Mårhunden kan være en trussel mod jordrugende fugle generelt, og dens kærlighed til vand og evner til at svømme gør den til en særlig trussel i vådområder, hvor vi i forvejen finder nogle at de mest sårbare arter. Mårhunden er ikke kostforagter og den æder mange forskellige slags føde, f.eks. ådsler, frøer, tudser, salamandre, snegle, biller, orme, korn, majs, æg og yngel. Selv rålam kan ende som bytte.

Mårhunden er vidt udbredt i Jylland, men den har en adfærd der bevirker, at mange jægere ikke er klar over, at den findes på deres terræn. Først når jægerne igangsætter en bekæmpelsesindsats, opdager de hvor talrig mårhunden kan være. I et eksempel fra Østjylland var jægerne overbevist om, at mårhunden ikke fandtes på deres terræn, men da de oprettede en baitplads (foderplads) gik der ikke mange dage, før den første mårhund viste sig, og i løbet af et år var der nedlagt 26 mårhunde.

I weekenden satte DR fokus på problemet med mårhund i Danmark. Se indslaget, som blev bragt i TV Avisens 18.30-udsendelse søndag den 9. juni.

Læs mere om Danmmarks Jægerforbunds indsats mod mårhund her.