OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 04. juli 2019

Lovændring: Pleje af pindsvin uden tilladelse er blevet gjort ulovligt

Den 1. juli trådte en ændring af artsfredningsbekendtgørelsen i kraft som betyder, du skal have en officiel tilladelse fra Miljøstyrelsen, hvis du vil tage dig af syge pindsvin.

Tekst og Foto: Andreas Thørring Bastrup

Som vi tidligere har skrevet om, gælder det allerede for en række vilde dyrearter, at de ikke må plejes af private uden særlig tilladelse, og fra starten af juli gælder dette også for pindsvin.

Ændringen fremgår af Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt fra december 2018, og den skyldes ifølge Miljøstyrelsen, at man som plejer kan komme til at gøre pindsvinene en bjørnetjeneste ved at pleje raske dyr, fodre pindsvinene med mælk som gør dem syge eller bidrage til, at der overføres sygdomme fra syge til raske pindsvin.

Hvis du støder på et nødstedt pindsvin, kan det enten indleveres hos en af Dyrenes Beskyttelses vildtplejestationer eller overlades til en af de mange godkendte pindsvineplejere hos Pindsvinevennerne i Danmark, Dansk Pindsvinepleje og Beskyttelse eller Pindsvineplejerne på Amager og Storkøbenhavn.

Reglerne gælder også andre dyr

Pindsvinet er ikke det eneste dyr, du ikke må tage ind og pleje. Det gælder allerede, at du bl.a. ikke må pleje lam af rådyr samt kalve af krondyr, dådyr og sika uden tilladelse fra Miljøstyrelsen. Andre arter der er omfattet af forbuddet mod privat pleje, kan ses i Artsbekendtgørelsens bilag 6.