OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 08. november 2019

Katten og den vilde natur

Hvilken indflydelse har vild- og tamkatte på vildtet i Danmark? Det spørgsmål ønsker Jægernes Naturfond at finde svar på, men fonden har brug for din støtte. 200 kroner gør alverden til forskel.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

For et par år siden afsluttede Danmarks Jægerforbundt det såkaldte Prædationsprojekt, som bl.a. så nærmere på prædation af agerhøns. Projektet viste, at det kun lykkedes for 26 pct. af agerhønsene at gennemføre yngleperioden til udklækning af kyllinger. Projektet viste med al tydelighed, at prædation er en markant årsag til begrænsningen i den årlige tilvækst hos danske agerhøns.

De vigtigste prædatorer er nemlig rovpattedyr med knap 70 pct. Heraf stod alene tamkatten for 16 pct.

Kattens indflydelse på vildtet

Men hvor meget ved vi i virkeligheden om kattenes færden? Ikke ret meget. Hvilken indflydelse har de herreløse og tamme katte på vildtet i Danmark? Ingen kan rigtig svare på spørgsmålet, da der kun findes begrænset forskning på området. Og det er til trods for, at katten er et effektivt rovdyr, hvis antal i naturen skal tælles i flere hundredtusinder af individer.

Hvad betyder det store antal løse katte for de danske vildtbestande – både for pattedyr og fugle? Det svar ønsker Jægernes Naturfond at komme nærmere, men de har brug for din støtte.

Har du eller dit firma lyst til at hjælpe, kan du donere 200 kroner eller mere via MobilePay på nummeret 56753. Det er vigtigt, at du tilføjer dit cpr.nr. eller cvr.nr. i kommentarfeltet, for at SKAT godtager donationen, og du kan få fradrag for beløbet.

Læs mere om Jægernes Naturfonds indsats for af afdække vild- og tamkattenes påvirkning af naturen.

Om Jægernes Naturfond

Jægernes Naturfond blev etableret i 2000, hvor medlemmerne af Danmarks Jægerforbund indskød 300.000 kr. i fonden.

Haren er fondens logo og samtidig repræsentant for det trængte markvildt. Fonden ønsker - med haren som samlende symbol for dansk vildt - at skaffe det nødvendige kapitalgrundlag for sine aktiviteter for vildtet og jagten.