OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 07. maj 2019

Jagten er gået ind, og valget er dit

Der er udskrevet folketingsvalg, og vi skal til valgurnerne den 5. juni. Men hvad mener politikerne om jagten i Danmark? Vi har svarene - både fra Folketingets politikere og dem, der stiller op til Europa-Parlamentet.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen. Foto: Christoffer Regild, ft.dk

I skrivende stund har vi to valg foran os: Et valg til Europa-Parlamentet den 26. maj og et folketingsvalg den 5. juni. Med ca. 230.000 jagttegnsberettigede udgør jægerne en ikke ubetydelig vælgerskare. De danske jægere udgør et bredt udsnit af befolkningen, og repræsenterer både et mix af geografiske tilhørsforhold, uddannelsesbaggrund og politiske overbevisninger. Danmarks Jægerforbund omfavner dem alle.

- I Danmarks Jægerforbund er vi partipolitisk uafhængige, og sådan mener jeg, det skal vedblive at være. Det giver en klar styrke i relation til samarbejdspartnere, folketingspolitikere, ministre og EU-parlamentsmedlemmer. Med visionen mest mulig jagt og natur arbejder vi således for sagen og ikke for en bestemt politisk retning, siger Claus Lind Christensen, formand for Danmarks Jægerforbund.

Der er nok ingen tvivl om, at natur, miljø og især klima bliver et valgtema. Der er nok heller ingen tvivl om, at løfterne, som valgkampen skrider frem, vil overgå hinanden. Men der er ingen tvivl om vigtigheden af at stemme:

- Jeg vil opfordre alle til at stemme og dermed benytte demokratiets ypperste mulighed for at få indflydelse. Kan du ikke identificere dig med et parti, så stem blankt, det er også en tilkendegivelse. I min verden er det allerbedste at stemme personligt med afsæt i et indgående kendskab til den pågældende politiker, understreger DJ-formanden.

Vi har ventet længe på det kommende folketingsvalg, og gennem en årrække har Jæger op til kommende valg stillet politikerne følgende spørgsmål: Hvad er jeres holdninger til jagt?

Således bragte magasinet allerede i januar en artikel om emnet. De fem spørgsmål, som Folketingets partier svarede på, lyder således:

  1. Hvem har ansvaret for at varetage naturens/biodiversitetens interesser i Danmark
  2. Hvad er dit partis generelle holdning til jagt i Danmark?
  3. Er dit parti enig i udsagnet om, at “jagt er aktiv naturforvaltning?” Begrund svaret.
  4. Hvilken værdi tillægger dit parti Vildtforvaltningsrådet som rådgivende organ for miljø- og fødevareministeren?
  5. Ser dit parti særlige forhindringer for jagtens fremtid i Danmark?


Læs politikernes svar i magasinet Jæger - klik her!

Læs også om EU-politikernes forhold til jagten i artiklen:
Hvor sætter du dit kryds? EU yder indflydelse på jagten i Danmark