OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 03. maj 2019

Hvor sætter du dit kryds? EU yder indflydelse på jagten i Danmark

Den 26. maj skal det afgøres, hvilke politikere der skal repræsentere Danmark i Europa-Parlamentet. Vi har derfor taget en snak med spidskandidaterne, som alle kan komme til at tale jagtens sag i Bruxelles efter valget.

Tekst: Christian Lang Jensen

Særligt jagten på trækfugle og forvaltningen af ulv har EU stor indflydelse på, og derfor er det ikke uvæsentligt, hvor du vælger at sætte dit kryds.

EU’s naturbeskyttelse dikteres først og fremmest af fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet, og disse direktiver har dermed stor indflydelse på jagten i Danmark. Heftigt debatterede arter som bramgås og ulv er derfor i høj grad EU-anliggender, hvilket understreger vigtigheden af, at danske politikere er repræsenteret i Europa-Parlamentet.

I kraft af den artikel, vi linker til i bunden af denne side, kan du blive klogere på spidskandidaternes holdninger til jagt- og naturspørgsmål, så du får en bedre mulighed for at vurdere, hvor dit kryds skal sættes den 26. maj.

De fem spørgsmål til spidskandidaterne:

  1. Hvad er dit partis holdning til jagt i Europa?
  2. Ser dit parti udfordringer for jagten i Europa og i så fald hvilke?
  3. Hvordan vil du bidrage til biodiversiteten i den europæiske natur?
  4. Danmarks Jægerforbund vil gerne åbne for EU-naturbeskyttelsesdirektiverne for blandt andet at muliggøre jagt på en voksende bestand af bramgæs og for at flytte ulven fra bilag 4 til bilag 5 i habitatdirektivet således, at der på sigt kan åbnes for jagt på denne art. Hvad er din holdning til det?
  5. Ser du jagten som et vigtigt redskab i den europæiske naturforvaltning? Hvorfor/hvorfor ikke?


Læs hele artiklen herunder:

Adobe Spark Page

 

Artiklen blev oprindelig bragt i maj måneds udgave af magasinet Jæger. Som medlem af Danmarks Jægerforbund modtager du hver måned Jæger, direkte i din postkasse, samt har mulighed for at læse magasinet online.

Bliv medlem - klik her!