OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 07. maj 2019

Jæger idømt 10 dages betinget fængsel for opfordring til ulvedrab

Man må ifølge straffelovens paragraf 136 ikke offentligt tilskynde til forbrydelser. Derfor blev en 31-årig mand idømt 10 dages betinget fængsel for at opfordrer til på Facebook at skyde ulve i maven. Dommen sender et tydeligt signal, siger formand for Danmarks Jægerforbund, Claus Lind Christensen.

Tekst: Torsten Lind Søndergaard

Selvom man udtaler sig på lukkede Facebook-grupper, så står man stadig til ansvar for sine udtalelser. Det må en 31-årig mand sande, efter han er idømt 10 dages betinget fængsel for på en lukket Facebook-gruppe at skrive om, hvordan man kan skyde en ulv og undgå at blive opdaget i sin lovovertrædelse.

På Østjyllands Politis hjemmeside udtaler anklager Kirsten Skov-Petersen umiddelbart efter dommen:

- Dommen viser, at man ikke kan skrive hvad som helst i det offentlige rum, uden at det får konsekvenser. Heller ikke selvom det sker i en lukket Facebook-gruppe. Jeg er tilfreds med, at retten var enig i, at forholdet var omfattet af paragraffen om offentlig tilskyndelse til forbrydelser. Sagen er meget principiel, og den vil nu blive forelagt statsadvokaten med henblik på en eventuel anke, siger anklageren.

Du kan læse hele historien her.

Til skade for jagtens omdømme

Den idømte mand er tidligere medlem af Danmarks Jægerforbund, men udmeldte sig af forbundet, da sagen skabte røre for cirka et år siden.

Havde han ikke selv truffet dette valg, ville hovedbestyrelsen i Danmarks Jægerforbund i tæt samarbejde med mandens lokale jagtforening, have taget sagen op og behandlet den ifølge vedtægterne i Danmarks Jægerforbund.

Formand for Danmarks Jægerforbund Claus Lind Christensen mener, at dommen sender et tydeligt signal.

- Vi vil som samfund ikke acceptere, at man opfordrer til tydelige og klare overtrædelser af landets love. Den slags udtalelser er, som vi også udtalte i 2018, til stor skade for jagtens omdømme, siger Claus Lind Christensen.

Da denne sag er af principiel karakter, vil det naturligvis give anledning til, at Jægerforbundet følger en evt. ankesag. Den 31-årige udbad sig betænkningstid i forhold til at anke sagen.