OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 10. oktober 2019

EU giver grønt lys for licensjagt på ulv

Licensjagt på ulve og andre rovdyr er forenelig med EU-lovgivningen. Det fastslog EU's højesteret i dag i en sag, der involverer finsk ulvejagt.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Udmeldingen fra EU-domstolen, som giver grønt lys for licensjagt på ulv, følger i al væsentlighed generaladvokatens opfattelse i samme sag fra foråret. Her anbefalede generaladvokaten muligheden for jagt på store rovdyr, såsom ulv, under særlige kriterier.

Læs også: Jagt på store rovdyr som håndteringsværktøj anbefales i EU

Reducering af krybskytteri og sikkerhed

Anledningen til generaladvokatens udtalelse er en række spørgsmål, stillet af Finlands Højesteret. Kernespørgsmålet var her, om Finland kan fravige de strenge beskyttelsesbestemmelser for at tillade en licenseret jagt på ulv i henhold til artikel 16.1.e i EU's habitatdirektiv.

Finland har bl.a. gjort gældende, at formålet med undtagelsesbestemmelserne er at reducere krybskytteri, at forebygge skader på hunde og forbedre den generelle følelse af sikkerhed for mennesker, der bor nær områder med ulv.

Generaladvokaten er tilknyttet EU-Domstolen og har til opgave offentligt at fremsætte et begrundet forslag til afgørelse i de sager, der forelægges Domstolen. Generaladvokatens udtalelse er dog ikke bindende, og det kan derfor ske, at der er forskel på indholdet i en generaladvokats udtalelse og den efterfølgende dom.

Dette var imidlertid ikke tilfældet i denne sag, hvor EU-domstolen i det store og hele har valgt at tage generaladvokatens anbefaling til efterretning.

Ikke relevant for danske ulve

Dagens afgørelse skal ses i lyset af mange års langvarig retssager i både Sverige og Finland mod licensjagt på ulve og EU-Kommissionens overtrædelsesprocedure vedrørende den svenske ulveforvaltning, der har fundet sted siden 2010.

Afgørelsen er ikke relevant for den danske ulvebestand, sådan som den ser ud i dag, men får sandsynligvis væsentlig betydning for forvaltningen af ulv i EU generelt.

Læs EU-domstolens afgørelse i sin helhed her.