OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 13. maj 2019

Jagt på store rovdyr som håndteringsværktøj anbefales i EU

Generaladvokat i EU-Domstolen anbefaler muligheden for jagt på store rovdyr, såsom ulv, under særlige kriterier. Den endelige afgørelse i sagen skal dog træffes af Domstolen alene, og den ventes først senere på året.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Selvom mange mennesker er fortalere for totalfredning af store europæiske rovdyr, støtter generaladvokat i EU-Domstolen sagen om bæredygtig jagt og dens rolle i forbindelse med forbedring af sameksistens mellem rovdyr og mennesker. Nærmere bestemt giver en netop offentliggjort udtalelse fra generaladvokaten grønt lys for licenseret ulvjagt, forudsat at visse strenge kriterier er opfyldt i henhold til EU-lovgivningen.

Licenseret jagt på ulv i Finland?

Generaladvokaten er tilknyttet EU-Domstolen og har til opgave offentligt at fremsætte et begrundet forslag til afgørelse i de sager, der forelægges Domstolen. Generaladvokatens udtalelse er dog ikke på nogen måde bindende. Det kan derfor forekomme, at der er forskel på indholdet i en generaladvokats udtalelse og den efterfølgende dom.

Anledningen til generaladvokatens udtalelse er en række spørgsmål, stillet af Finlands Højesteret. Kernspørgsmålet er, om Finland kan fravige de strenge beskyttelsesbestemmelser for at tillade en licenseret jagt på ulv i henhold til artikel 16.1.e i EU's habitatdirektiv. Finland har bl.a. gjort gældende, at formålet med undtagelsesbestemmelserne er at reducere krybskytteri, at forebygge skader på hunde og forbedre den generelle følelse af sikkerhed for mennesker, der bor nær områder med ulv.
Generaladvokatens forslag til afgørelse støtter, at disse mål kan anvendes til at indrømme undtagelser.

FACE: Der tages hensyn til lokale krav

Den europæiske sammenslutning af jagtorganisationer, FACE, har konsekvent fremmet værdien af bæredygtig jagt på store rovdyr som håndteringsværktøj i Europa, og her hilser man ikke overraskende udtalelsen velkommen:

- FACE glæder sig over generaladvokatens præcisering af, at medlemsstaterne har mulighed for at tage hensyn til økonomiske, sociale og kulturelle krav og regionale og lokale karakteristika ved forvaltning af ulve og andre store rovdyr, siger Torbjörn Larsson, FACE præsident, i en pressemeddelelse.

Selv om de finske spørgsmål specifikt vedrører ulv, vil denne sag og dens resultater også være relevante for forvaltningen af andre strengt beskyttede arter i hele EU, herunder bl.a. bjørn og los. EU-Domstolens endelige beslutning ventes afsagt i løbet af anden halvdel af 2019.

Læs hele pressemeddelelsen fra FACE her.