OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Et nyt kuld vildtforvaltere
er udklækket

Fredag dimitterede 16 nye vildtforvaltere fra jægerforbundets vildtforvalteruddannelse. "Hold fast i jeres faglighed og gå ikke på kompromis med de kræfter, vi alle sammen møder," lød det bl.a. i afdelingschef i Rådgivning og Uddannelse Niels Søndergaards dimissionstale.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Flemming Højer og Niels Søndergaard

Ni måneders intensiv uddannelse sluttede i fredags med manér, da de 16 vildtforvalterelever på hold 2019 blev en del af flokken på nu i alt 488 vildtforvaltere, som er uddannet siden 1950. Nærmeste familie, tidligere læremestre, samarbejdspartnere og undervisere deltog i dimissionen, hvor talere fra Danske Herregårdsjægere og DJ understregede vigtigheden af vildtforvalternes indflydelse på professionel jagt og vildtforvaltning.

Det skal nævnes, at 9 af de 16 færdiggjorde deres uddannelse som både herregårdsjæger og vildtforvalter – et uddannelsesforløb, som har strakt sig over en periode på 5 til 6 år. Mens vildtforvalterne med baggrund som herregårdsjægere kommer ud på ejendommene og bliver skytter, får vildtforvaltere med anden baggrund typisk job som rådgivere, konsulenter mv.

Ansvar, jobmuligheder og faglighed

I sin dimissionstale, som Niels Søndergaard, afdelingschef i Rådgivning og Uddannelse, holdt for de nybagte forvaltere, lagde han særlig vægt på ansvar, jobmuligheder og faglighed.

- Vi konstaterer med stor tilfredshed, at flere og flere vildtforvaltere får mere og mere ansvar på de ejendomme, de er ansat på. Flere steder bliver de driftsledere og varetager en samlende rolle for natur, skov og landbrugsejendomme med fokus på vildt og jagt. Vi ser også at kommuner, naturstyrelsen og miljøstyrelsen ansætter vildtforvaltere, sagde Niels Søndergaard blandt andet i sin tale.

Vildtforvalteruddannelsen sigter mod at give deltagerne de kvalifikationer, der er nødvendige for at forvalte og planlægge natur-, vildt- og jagtinteresser på bedriftsniveau. Derved forberedes eleverne til fremtidige stillinger som praktisk udøvende, i administrative jobs og i konsulentvirksomheder, som direkte eller indirekte berører forvaltningen af vildtet og dets levesteder.

De danske jægeres rollemodeller

Uddannelsen er jægerforbundets flagskib indenfor vildtforvaltning. Derfor er nøgleordene for fremtidens vildtforvaltere da også faglighed, seriøsitet, ansvarlighed, fleksibilitet og åbenhed. At ordene virkelig betyder noget, var da også en vigtig pointe i Niels Søndergaards dimissionstale:

- Første dag I var hos os, gjorde jeg det klart at I er rollemodeller for jægerne i Danmark. Det forpligter. Og jeg fornemmer på mange af de diskussioner vi har haft, at I i dén grad ønsker at påtage jer et ansvar for faget og jeres faglighed. Hold fast i jeres faglighed og gå ikke på kompromis med de kræfter, vi alle sammen møder, og som ofte tager en flig af fakta og fortolker det, så de kan konstruere en virkelighed, der passer ind i deres overbevisning, formanede Niels Søndergaard.

Formanden for Danske Herregaardsjægere, Jacob Larsen, overrakte ved dimissionen lærebrev til de 9 nybagte herregårdsjægere.

- Jagten i fremtiden afhænger af jer – forvaltere, der agerer fagligt og professionelt i deres arbejde med at forbedre vildtets vilkår, sagde han i sin tale til de nye herregårdsjægere.

Den 21. oktober startede 11 nye elever på herregårdsjæger- og vildtforvalteruddannelsen. De kan forvente at være færdige i efteråret 2023.

Læs mere om uddannelsen til herregårdsjæger og vildtforvalter.