OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 28. september 2019

Bly i riffelammunition
på vej ud

Efter at en kongeørn er blevet reddet fra blyforgiftning, bragte DOF i går en nyhed om, at foreningen ønsker at udfase al brug af i blyholdig riffelammunition til jagt. Det ligger ikke jægerforbundet fjernt, da vi i flere år har arbejdet intenst på at tilvejebringe de nødvendige rammebetingelser for en permanent udfasning af bly i riffelammunition til jagt.

Tekst: Morten Sinding-Jensen

Ifølge DOF’s hjemmeside kræver foreningen bly helt forbudt i al riffelammunition til jagt, ligesom blyhagl blev forbudt i 1996. Helt konkret vil DOF sætte problematikken på dagsordenen i Vildtforvaltningsrådet, der rådgiver miljøministeren i spørgsmål om jagt og vildtforvaltning.

- I Danmarks Jægerforbund er vi naturligvis klar over blys skadelige virkninger på mennesker og dyr, og derfor har vi arbejdet med denne problematik i flere år med følgende målsætning som ledestjerne, udtaler formanden for jægerforbundets våbenudvalg, Marie-Louise Achton-Lyng:

’Danmarks Jægerforbund anerkender, at bly i riffelammunition udgør et potentielt miljømæssigt problem i forhold til spredning i naturen, samt et sundhedsproblem i vildtkød i træfområdet på dyr skudt med blyholdig riffelammunition. Danmarks Jægerforbund vil arbejde på at understøtte, at der fortsat undersøges og udvikles alternative kugletyper til riffel der ikke indeholder bly. Når der findes tilfredsstillende alternativer til blyholdig ammunition, bør blyholdig ammunition udfases over en rimelig periode.’, og fortsætter:

- Vi jægere har en gylden mulighed for at være vores ansvar bevidst. Vi ved, at bly i naturen og i vores fødevarer er noget skidt. At udlede tungmetaller til vores miljø, og samtidig finde rester af bly i vores vildt som spise, er ikke acceptabelt. Vi kan med andre ord konstatere, at tiden er moden til en udfasning af bly i riffelammunition, siger Marie-Louise Achton-Lyng og fortsætter:

- Derfor er vi parate til en drøftelse af dette problem i Vildtforvaltningsrådet, hvilket samtidig vil indebære, at vi skal have set på ’bekendtgørelse om våben og ammunition, der må anvendes til jagt m.v.’. Det skal vi for at tilpasse gældende lovgivning til ammunition lavet af andet end bly, så jægerne kan fortsætte med at anvende alle deres nuværende riflede våben.

Emnet er tidligere beskrevet i artiklen: Danske rovfugle er ikke forurenet af bly

- På det kommende møde i jægerforbundets våbenudvalg tager vi hul på en målrettet dialog om, hvorvidt rammebetingelserne er til stede for et permanent skifte til blyfri riffelammunition, og hvordan vi i givet fald kan fremskynde processen, oplyser våbenudvalgsformanden til tilføjer:

- Det er min klare forventning, at vi inden for en kortere periode kommer med en udmelding om opstart af permanent udfasning af bly i riffelammunition, på samme måde som vi har arbejdet seriøst med plast i forladningerne på haglskålene.

Prøv det!

- Til jer, der stadig skyder med bly: Prøv at skifte til den blyfri riffelammunition. Gør dig dine egne erfaringer med, hvad der virker til din jagt og dit våben. Jagtsæsonen er kun lige startet – du har stadig muligheden for, at dette bliver din første blyfri sæson, lyder opfordringen fra Marie-Louise Achton-Lyng.

 Læs mere om jægerforbundets målsætning for udfasning af bly:

https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/politik/det-mener-jaegerforbundet/