OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Danske rovfugle ikke forurenet med bly

Ny dansk undersøgelse viser, at danske rovfugle ikke er belastet af tungmetaller. Årsagen skyldes formentligt, at blyhagl har været forbudt i Danmark siden 1996.

Tekst: Torsten Lind Søndergaard, Danmarks Jægerforbund

I vores nabolande har man påvist, at rovfugle kan være belastet af tungmetaller – især bly.

Derfor har Dansk Jagtakademi i samarbejde med Aarhus Universitet og Danmarks Tekniske Universitet undersøgt 137 danske rovfugle for indholdet af 61 sporstoffer, og resultatet er opløftende. 

I en pressemeddelelse skriver Dansk Jagtakademi følgende:

Indholdet af bly, cadmium, kviksølv og selen i de undersøgte fugle lå under niveauerne i tilsvarende undersøgelser af rovfugle i andre lande og generelt under niveauer, der anses for at være af risiko for fuglens sundhed, adfærd, reproduktion og for bestandenes opretholdelse. For blys vedkommende kan dette formentlig skyldes, at fuglene ikke i samme omfang som i andre lande har adgang til byttedyr og ådsler med et indhold af blyhagl. Blyhagl har nemlig været forbudt i Danmark siden 1996. Undersøgelsen tyder ikke på, at danske rovfugle belastes med toksiske niveauer af bly fra riffelammunition, men her kan grundigere studier give mere sikker viden.

Du kan læse hele rapporten ’Indhold af bly og andre sporstoffer i danske rovfugle’ her

Formand for Danmarks Jægerforbund Claus Lind Christensen glæder sig over resultatet.

- Det er glædeligt, at indholdet af tungmetaller i de danske rovfugle er på et så lavt niveau, som rapporten viser. Her er det godt, at jægerne har været med til at fjerne et tungmetal som bly fra naturen og i dette tilfælde tilsyneladende har været med til at forbedre vilkårene for vores rovfugle.

- Derfor er det også helt naturligt, at vi fortsat har fokus på bly i riffelammunition, hvor mange jægere allerede nu har skiftet over til blyfri ammunition, som er en helt naturlig vej, siger Claus Lind Christensen.

Danmarks Jægerforbund vil arbejde på at understøtte, at der fortsat undersøges og udvikles alternative kugletyper til riffel, der ikke indeholder bly, samt at få tilpasset lovgivningen så denne understøtter brugen af blyfri riffelammunition. 

En kurs der er sat af hovedbestyrelsen, hvor målet er at, når der findes tilfredsstillende alternativer til blyholdig ammunition, bør blyholdig ammunition udfases over en rimelig periode.