OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 28. juni 2019

200.000 kr. til indsatsen mod invasive rovpattedyr

Danmarks Jægerforbund har besluttet at bruge 200.000 kr. af egne midler til at sikre den fortsatte indsats over for invasive rovpattedyr.

Tekst: Joan Brønnum Kvist
Foto: Danmarks Jægerforbund

Baggrund

Miljøstyrelsen har valgt at omprioritere de midler, jægerforbundet tidligere har modtaget til indsatsen mod invasive rovpattedyr med henvisning til, at den fremtidige indsats skal understøtte en ny forvaltningsplan. Desværre har arbejdet med den nye forvaltningsplan trukket ud, og den seneste melding lyder, at miljøstyrelsen først forventer, at den kommer i offentlig høring inden for 1-2 måneder.

Som følge af Miljøstyrelsens omprioritering og den fortsat manglende forvaltningsplan har andre interessenter også sat deres støtte til indsatsen på pause. Det er derfor jægerforbundets bekymring, at den store indsats, der har været gennemført ind til nu, mister momentum.

På den baggrund har Danmarks Jægerforbunds hovedbestyrelse valgt at prioritere 200.000 kr. af DJ’s egne midler til at understøtte indsatsen. Pengene skal bl.a. dække kørselsudgifter for nøglepersoners fordeling af materiel og bait i forbindelse med regulering af mårhund.

- Det er DJ’s ønske at fastholde den store indsats forbundets medlemmer yder. Det er der nu mulighed for at følge op, udtaler hovedbestyrelsesmedlem og formand for markvildtudvalget, Jens Venø Kjellerup, og fortsætter:

- Vi har taget beslutningen om den økonomiske støtte i løbet af det seneste døgn. Derfor er der stadig nogle processer for, hvordan de frivillige får andel i midlerne, der endnu ikke er på plads, men vi informere naturligvis, så snart der er styr på alle detaljer.