OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Nemmere indberetning af udsat fuglevildt

Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at der i forbindelse med digital indberetning af udsætning af fuglevildt netop er foretaget mindre ændringer af selve indberetningssystemet med henblik på øget brugervenlighed. Husk, at alt udsat fuglevildt skal indberettes.

Offentliggjort den: 09. juli 2018
Tekst: Morten Sinding-Jensen

Den 18. juni bragt vi her på hjemmesiden nyheden ”Husk indberetning af udsat fjervildt”, hvor vi præsenterede de nye krav til indberetning, hvis man udsætter fasaner, agerhøns og gråænder.

Reglerne er blev ændret, så enhver udsætning af fasan, agerhøne og gråand skal indberettes digitalt til Miljøstyrelsen. Udsætter man flere arter, skal man huske at foretage indberetning for den enkelte art.

Indberetningen skal finde sted senest én uge efter den enkelte udsætning har fundet sted. Det er ejeren af ejendommen, der har ansvaret for, at indberetningen foretages. Indberetningen af fuglevildtet kan dog foretages på vegne af ejeren. Det vil sige, at den udsætningsansvarlige eller jagtlejer kan sørge for indberetningen.

Miljøstyrelsens hjemmeside kan du finde alle regler og relevante link i forbindelse med indberetning af fuglevildt. Samme sted finder du således også den nye vejledning til den digitale indberetning.

Med implementeringen af det digitale system til registrering af udsætning af fuglevildt i Danmark vil Miljøstyrelsen efter september evaluere, hvorledes systemet er modtaget af brugergrupperne, og om der på baggrund heraf skal foretages justeringer af systemet.

 

Offentliggjort den: 09. juli 2018