Husk indberetning af udsat fjervildt

Miljøstyrelsens digitale portal til indberetning af udsat fjervildt er nu online. Husk, at al udsætning skal indberettes fra og med i år.

Skrevet af: Jesper Kjær Illemann, Danmarks Jægerforbund, 18. juni 2018

Opdateret: 19. juni 2018 med oplysninger om ejendomsnummer.

Portalen for indberetning af udsat fjervidt er nu tilgængelig. Du kan finde indgangen på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Fra og med 2018 skal al udsætning af fjervildt indberettes. Indberetningen foregår online via Virk.dk eller Borger.dk. Indberetningen kan foretages af ejer/bruger eller dennes repræsentant. Det er altså muligt at foretage indberetningen, f.eks. som udsætningsansvarlig, selvom man ikke er ejer eller bruger af den pågældende ejendom.

Systemet indeholder mulighed for at indtaste mailadresser på andre vedkommende – det kunne være f.eks. ejerens - i det tilfælde indberetningen foretages af dennes repræsentant. Derved modtager ejeren også al korrespondance vedr. indberetningen. Dette kan være vigtigt, da det i sidste ende er ejer/forpagter, der bærer ansvaret for aktiviteten på ejendommen.

I forbindelse med indberetningen skal du oplyse ejensomsnummeret. Det er et fem-cifret nummer, som du kan finde i BBR på boligejer.dk.

Ud over ovennævnte indberetning skal den udsætningsansvarlige som hidtil foretage optegnelser over udsætningen. Disse optegnelser skal ikke indsendes, men opbevares i mindst 2 år fra udsætningstidspunktet og på forlangende forvises repræsentanter for fødevarestyrelsen.

Den informationsskrivelse vedr. aviær influenza (fugleinfluenza), der i næsten alle tilfælde skal følge med fjervildt til udsætning, skal ligeledes ikke indsendes, men opbevares i 2 år.

Det er vigtigt at optegnelser over udsætningen og AI-papirer findes på lodsejerens adresse, da det vil være her fødevarestyrelsen henvender sig i tilfælde af kontrolbesøg. Derved sikrer man sig, at de nødvendige dokumenter er umiddelbart tilgængelige.

Læs mere information om udsætning af fjervildt ved at klikke her eller i Jæger 5/2018.

Sporbarhed af fjervildt til udsætning