OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Mårhund - hvad nu?

Efter en tid, hvor mårhunden er fundet nye steder, og hvor mårhundepuljen blev tømt på rekordtid, får du her en opdatering på, hvad der videre skal ske med mårhundearbejdet.

Tekst: Redaktionen

Mårhunden breder sig, og nu er den også kommet til Fyn, hvilket blandt andet fik Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen til at udbyde en mindre pulje på 200.000 kr. I puljen kunne jægerne kunne søge om midler til udstyr til bekæmpelsen af mårhunde.

Under et døgn efter puljen blev offentliggjort, var midlerne brugt.

Denne pulje er på ingen måde nok i forhold til den indsats, der skal pågå i bekæmpelsen af mårhunden. Miljøstyrelsen arbejder på en fremtidig forvaltningsplan for mink, vaskebjørn og mårhund, hvor et af emnerne er midler til bekæmpelsesindsatsen.

Danmarks Jægerforbund er naturligvis i dialog  med Miljøstyrelsen om, hvordan vi ønsker, at indsatsen skal være. Vi lægger vægt på, at indsatsen i særdeleshed skal drives af de frivillige over hele landet, da det er her, den største effekt kan opnås. Det er tidligere beskrevet i en rapport fra Cowi, som er udarbejdet af Miljøstyrelsen.

Lovgivning skal forenkles

Sideløbende har vi også fokus på at få lovgivningen gjort så enkel som muligt. Det betyder, at der blandt andet arbejdes på at gøre reglerne for brug af fælder så simple som muligt og at gøre det lovligt at anvende natsigte-udstyr.

- Jeg har en forventning om, at der snart kommer en løsning for fremtidens bekæmpelse af mårhunden. Situationen er alvorlig, og der skal være gode muligheder for at yde en indsats. Og de skal være på plads inden den kommende ynglesæson, siger formand for markvildtudvalget, Jens Venø Kjellerup.

- At situationen er alvorlig udtrykkes ved, at der også ses på mulighederne for at belønne de jægere, som gør en indsats for at bekæmpe Mårhunden. Begreber som skydepræmier, har ellers ikke været et emne, vi tidligere har set som løsningsforslag, slutter Jens Venø Kjellerup.

Se mere om mårhund her.

Læs mere om bekæmpelse af mårhund her.