OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Ny tilskudspulje til regulering af mårhund i Danmark

I forbindelse med miljø- og fødevareminister Jacob Ellemann-Jensens udsætning af en judas-mårhund på Fyn mandag d. 26. november, blev der offentliggjort en ny tilskudsordning som skal bidrage til reguleringen af mårhund i Danmark.

Tekst: Jesper Kjær Illemann, Danmarks Jægerforbund

Opdateret 28. november 2018 kl. 12:38: Mårhundepuljen er nu tømt. Men har du modtaget et beløb fra puljen, kan du stadig søge Danmarks Jægerforbund om dækning af de 25 % egenbetaling, som vi skriver om her i artiklen.

Ordningen indeholder en pulje fra Miljøstyrelsen på 200.000 kr. som kan søges af større eller mindre grupper af jægere, der ønsker at bidrage i indsatsen mod mårhundens udbredelse. Udspillet fra miljøstyrelsen giver, under visse betingelser, mulighed for at opnå et tilskud på op til 75% af udgifterne til indkøb af vildtkameraer og fælder. Da Danmarks Jægerforbund deler bekymringerne for mårhunden som en væsentlig udfordring for vores hjemmehørende arter og økosystemer, herunder særligt følsomme vådområder, ønsker vi at bidrage til støtteordningen.

Danmarks Jægerforbund vil derfor yde et tilskud på de resterende 25% af anskaffelsesprisen. Med dette initiativ ønsker Danmarks Jægerforbund at understøtte den vigtige frivillige indsats. Uden jægerens frivillige indsats med denne vigtige samfundsopgave, ville Danmark have meget vanskeligt ved at bekæmpe invasive rovpattedyr.

Se mere her: www.mst.dk/tilskudspuljemårhund

Danmarks Jægerforbund mener, det er meget vigtigt, at den frivillige indsats understøttes med grej, og mener ikke jægerne skal have omkostninger, når der hjælpes med en samfundsopgave. 

Tilskuddet kan søges af jagtforeninger, Kredse eller et jægerråd under Danmarks Jægerforbund og fordeles efter følgende betingelser:

  • Tilskuddet er betinget af et samtidigt tilskud fra Miljøstyrelsen.
  • Der gives tilskud på 25 % af prisen pr. vildtkamera dog max. 750,- kr. pr. kamera. Der gives ikke tilskud til evt. sim-kort og abonnement, medmindre det er en del af prisen for kameraet. 
  • Der gives tilskud på 25 % af prisen pr. mårhundefælde dog max. 400,- kr. pr. mårhundefælde. 
  • 6 måneder efter tilskuddet er givet, skal det afrapporteres til DJ, hvordan udstyret har bidraget i bekæmpelsen af mårhund (samme dokumentation som sendes til Miljøstyrelsen).
  • Udbetaling af tilskud kan først ske, ved dokumentation af Miljøstyrelsens tilsagn. Der vil ikke blive udbetalt tilskud, hvis købet er sket inden, der er opnået tilsagn fra Miljøstyrelsen. 

Ansøgninger om DJ’s tilskud på 25% navngives ”Tilskud mårhund”, og skal være DJ i hænde senest ved årets udgang. Ansøgningen sendes til følgende mailadresse: jh@jaegerne.dk

Mårhunden findes på listen over invasive ikke hjemmehørende arter som er problematiske i EU. Det betyder, at medlemslandene er forpligtede til at indføre foranstaltninger der holder dem under kontrol.

I et tæt samarbejde, har Danmarks Jægerforbund og Naturstyrelsen i en årrække stået for indsatsen mod mårhund, der har været rettet mod den bestand, som har haft held til at etablere sig i Jylland. Denne indsats føres videre, med al den erfaring og viden der er blevet samlet sammen om mårhunden og virkemidler mod artens spredning.

Et væsentligt mål for indsatsen er at undgå spredning til andre dele af Danmark. Det betyder i første omgang et særligt fokus på Fyn og andre øer der ligger nær det jyske. Til trods for den hidtidige indsats, er der for nyligt fundet og nedlagt enkelte eksemplarer på Fyn/Tåsinge. Det er dog ikke fastslået, hvor individerne stammer fra.

En tidlig indsats mod nogle få individer i et stort område, kalder først og fremmest på tilstedeværelsen af judas-mårhunde, da mårhunde nu en gang er de bedste til at finde mårhunde. Men, lige så vigtigt er det, at kunne støtte den indsats med sikre observationer, fra de egne hvor folk mener at have ”set” mårhund. Sikre observationer betyder billeder af dyret, hvilket gør anvendelsen af vildtkameraer til en vigtig ”brik” for indsatsen, lokalt som nationalt.