Jagtforeningers indsats mod mårhund

Skrevet af: Joan Brønnum Kvist, 18. juli 2018

I Varde kommune er 10 jagtforeninger gået sammen om at bekæmpe mårhund, og de er kommet godt fra start. På godt tre måneder har de fået ram på næsten 70 mårhunde.

Dette emne bragte TV Syd et indslag om i går. Indslaget viser, hvordan jagtforeningerne arbejder og nogle af de udfordringer, der med mårhunden.

Indslag om mårhunde

Vil du vide mere om arbejdet med at bekæmpe Mårhunden, så er her et par link til nogle gode råd: 

Indret en baitplads: 
https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2018/oprettelse-af-baitplads-til-marhund/

Læs om Mårhunden i vores artskatalog: 
https://www.jaegerforbundet.dk/vildt-og-natur/artsleksikon/pattedyr/rovdyr/hundedyr/marhund/

Læs mere om mårhundeprojektet her: 
https://www.jaegerforbundet.dk/vildt-og-natur/markvildt/projekter-markvildt/marhundeprojektet/