OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Husk ændringerne i kronvildtjagten

Oktober er mange steder lig med kronvildtjagt. Men husk at jagten nogle steder er anderledes i år, end den plejer at være. Vær blandt andet opmærksom på jagttiden på hinder i Midt- og Vestjylland, samt datoerne for tryk- og drivjagt.

Tekst: Kenneth Sletten Christensen, Danmarks Jægerforbund

Inden du tager på kronvildtjagt i oktober måned, skal du naturligvis huske at orientere dig om gældende love og regler - også den regionale jagttid, hvor du er på jagt.

Du kan orientere dig om de regionale jagttider på vores kort herunder. Vi har også et tilsvarende kort over de regionale jagttider på dåvildt, som du finder her.

En af de ting, du skal være opmærksom på, er, at i Midt- og Vestjylland er kronhjort større end spidshjort og hind først jagtbar fra den 16 oktober. I Vestjylland gælder det ligeledes spidshjort. Se jagtidsbekendtgørelsens kortbilag 9 og 11.

Du skal også være opmærksom på jagtformen, du driver. Det er nemlig først lovligt at nedlægge kronvildt ved tryk- og drivjagter fra 16/10. Dette gælder hele landet.

Du kan læse §12 i Bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber, som du finder under "Almen lovgivning omkring jagt" her.

Lokale jagttider på kronvidt