OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Møde: Himmerlands hjortevildt vokser fortsat i antal

Flere og flere krondyr og dådyr giver udsigt til bedre jagt. Men landbruget frygter flere markskader. Derfor vil Hjortevildtgruppe Himmerland holde dialogmøder med landmænd, som lægger jord til sultent hjortevildt

Tekst: Jan Skriver

I år 2000 blev der fra hele Himmerland blot indberettet et halvt hundrede stykker kronvildt til den nationale hjortevildtgruppe, men siden er bestanden vokset markant.

Dette forår skønnes antallet af krondyr i det himmerlandske at ligge i nabolaget af 1.400 dyr.

Samme opadgående tendens gælder for dåvildtet i Himmerland. I 2010 blev der fra landsdelen indberettet 325 dådyr til hjortevildtgruppen. I 2017 lød antallet på minimum 650 stykker dåvildt i det himmerlandske.

Sådan lød nogle af nøgletallene, da Hjortevildtgruppe Himmerland på Nordjyllands Landbrugsskole i Lundbæk ved Nibe holdt offentligt møde om hjortevildtforvaltningen i landsdelen.

80 hjortevildtinteresserede deltog. Naturligt nok var der flest jægere, men også landmænd var med på mødet. Bestanden af krondyr er nemlig vokset i en grad, så landbruget i stigende omfang oplever markskader i visse områder. Og det førte til debat.

- Det er særligt i den vestlige del af Rold Skov og på landbrugsarealer, der grænser op til plantagerne ved Gatten, Rønhøj og Gundersted, at visse landmænd lider tab på grund af store rudler krondyr, som æder afgrøder om natten. Flere landmænd opfordrer jægerne til at skyde produktionsapparatet, hinder og kalve, så bestanden kan holdes i ave. Inden næste jagtsæson vil vi holde dialogmøder med landbruget i de berørte områder. Vi skal have problemerne snakket igennem, og fundet en måde, hvorpå vi kan hjælpe de ramte landmænd, mens vi samtidig bevarer en frugtbar og afbalanceret bestand af kronvildt, siger Niels Quist-Jensen, der er formand for Hjortevildtgruppe Himmerland.

I jagtsæsonen 2017 blev der for første gang efter en særfredning siden 2009 i Nordvesthimmerland skudt krondyr. Knap 40 dyr blev nedlagt.

- Bestanden af krondyr i Nordvesthimmerland blev i 2010 skønnet til blot 10-20 dyr. Her i foråret 2018 lyder et skøn på op imod 300 stykker kronvildt i denne del af Himmerland. Særfredningen har haft sin virkning. Efter første jagtsæson ser afskydningen fornuftig ud med hensyn til køns- og aldersfordeling, siger Niels Quist-Jensen.

Der bliver ikke de nærmeste år lagt op til en ændring af jagttiderne på kronvildt i Himmerland. De nuværende gælder fortsat til og med jagtsæsonen 2019/2020, hvorefter de skal tages op til revision.

Derimod er der lagt op til en justering af jagttiderne på dåvildt i Nordvesthimmerland, hvor dyrene har været fredede i en årrække.

Hjortevildtgruppe Himmerland foreslår i 2018 en kort jagttid på då, kalv og spidshjort i perioden 1.12 til 15.12 i den nordvestlige del af Himmerland. Desuden en jagttid på hjorte større end spidshjorte fra 16.12 til 23.12.

Læs mere: Fremtidens dåvildtforvaltning sat i gear

På mødet i Hjortevildtgruppe Himmerland deltog Mads Flinterup fra Danmarks Jægerforbund. I hans indlæg fik jægerne vejledning i at sætte alder på de dyr, som de ser på deres vej i naturen. Jo bedre man kan sætte alder på et krondyr eller et dådyr, desto bedre kan man skyde det rette individ i en planlagt forvaltning af bestanden.

Også schweisshundefører Jan Nedza var med på mødet. Hans budskab var: Send hellere bud efter en schweisshundefører én gang for meget end én gang for lidt. Og hvis uheldet er ude, så husk at tage dig god tid til at observere, lød det fra Jan Nedza.