OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 08. marts 2018

Fremtidens dåvildtforvaltning sat i gear

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har bedt Vildtforvaltningsrådet om at udarbejde et forslag til en forvaltningsplan for dåvildtet. Derfor har de 12 jægere, der er formænd for De Regionale Hjortevildtgrupper, på det seneste møde i DJ’s hjortevildtudvalg givet udtryk for, at forvaltningen skal være med så brede rammer som muligt til lokal indflydelse.

Tekst: Kenneth Sletten Christensen

Dåvildtbestanden har, som kronvildtet, været i kraftig vækst i de senere år. Faktisk er dåvildtet nu mere udbredt end kronvildtet – til glæde for de danske jægere. Men det stiller nogle nye krav til næste etape af forvaltningen. Vi skal nemlig arbejde i retning af, at bestanden vokser på den rigtige måde og de rigtige steder.

Det er en opgave, der i sommeren 2017 blev udstukket af miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen. Her bad han nemlig Vildtforvaltningsrådet om en indstilling til fremtidens forvaltning af dåvildt. Den opgave har Rådet bedt Den Nationale Hjortevildtgruppe om at arbejde på. Udgangspunktet for arbejdet er at nå en forvaltningsplan, der kan føre frem mod den målsætning, som ministeren og Rådet deler, og som du kan se i faktaboksen her på siden.

I marts var Danmarks Jægerforbunds hjortevildtudvalg – der består af Forbundets repræsentanter i De Regionale Hjortevildtgrupper – samlet for at sætte arbejdet i gear og forberede grundlaget, som Jægerforbundet går til arbejdet i Den Nationale Hjortevildtgruppe med.

Blandt jægernes regionale gruppeformænd var budskabet klart: Sikr de videst mulige nationale rammer og send bolden tilbage til os, så vi kan løse forvaltningsudfordringerne i vores lokale fællesskab, men med et blik for, at forskellene mellem nærliggende områder ikke skal være for store, så vi undgår et ”kludetæppe” af jagttider.

Med andre ord: Bredest mulig national ramme for jagttider, der kan give friere hænder til de lokale løsninger, der skal sikre, at vi når i mål med Vildtforvaltningsrådets målsætninger.

Jagttiderne forventer vi – men det kommer an på ministeren – kan træde i kraft i sommeren 2019. Men allerede i år forventer vi der vil træde nye jagttider i kraft for dåvildtet i nogle områder af Danmark. Disse jagttider er indstillet i forbindelse med det generelle jagttidsarbejde og er baseret på indstillinger fra De Regionale Hjortevildtgrupper.

Du kan få et overblik over de vigtigste tidspunkter i den proces, der står for døren i tidslinjen herunder.

 

TIDSLINJE:

  • Marts 2018 – Jægerforbundet fremlægger ønsket om lokal medindflydelse i Den Nationale Hjortevildtgruppe
  • Vinter/Forår 2018: Stormøder i flere hjortevildtgrupper og hjortevildtlav.
  • April 2018: Årsmøde i De Regionale Hjortevildtgrupper og i samme regi møde i Jægerforbundets hjortevildtudvalg.
  • Juni 2018: Indstilling af den nationale ramme for jagttider til Vildtforvaltningsrådet, som Jægerforbundet vil have bredest mulig, så det lokale arbejde kan gå ind i næste fase i arbejdet med lokale jagttider.