OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Et blik mod fremtidens hjortevildtarbejde i DJ

Efter de nye jagttider på kronvildt blev besluttet af miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, har DJ’s hjortevildtudvalg sat kursen mod de næste opgaver fra ministeren og Vildtforvaltningsrådet. Blandt andet har de besluttet, at der skal arbejdes med dåvildtforvaltning og evaluering af kronvildtjagttiderne.

Tekst: Kenneth Sletten Christensen, Danmarks Jægerforbund
Foto: Thomas Iversen

Forleden skrev vi om, at arbejdet med en ny forvaltningsramme for dåvildtet er gået i gang – både i Den Nationale Hjortevildtgruppe og i Danmarks Jægerforbund. Jægerforbundets ønske er en stærk lokal indflydelse på den lokale forvaltning – inden for en overordnet national ramme. Dertil kommer en forventet evaluering af de nye jagttider på kronvildt om to til tre år. Dermed er det ikke svært at få øje på opgaverne for hjortevildtudvalget.

Med disse udstukne opgaver i baghovedet udarbejdede hjortevildtudvalget på deres møde i sidste uge de første fem punkter i en handlingsplan. Handlingsplanen bliver i fremtiden udvidet med andre områder, og hvert punkt får følgeskab af en mindre arbejdsgruppe, der skal komme med grundlaget for udvalgets videre arbejde med det givne emne.

Listen over opgaver er:

 • Kommunikation
 • Organisering af hjortevildtarbejdet
 • Dataindsamling
 • Målsætning for dåvildt og kronvildt
 • Kompetenceudvikling af jægerne

Kommunikation

Hvordan arbejdes der med kommunikationen fremover? Udvalget har fokus på følgende områder:

 • Generel kommunikation til medlemmer
 • Kommunikation i kerneområder
 • Kommunikation til Jægerråd og jagtforeninger
 • Kommunikation til hjortelav

Organisering af hjortevildtarbejdet

Hjortevildtarbejdet har siden 2001 været organiseret lokalt i De Regionale Hjortevildtgrupper. Grupperne består af en række medlemmer fra nogle af de forskellige aktører, som også er repræsenteret i Vildtforvaltningsrådet, og hvor der skal findes fælles fodslag i gruppen. Danmarks Jægerforbunds repræsentant, der er valgt af de lokale jægerråd i området, er automatisk formand.

De regionale grupper har fungeret som en god lokal forankring i hjortevildtarbejdet og for at sikre det bedste mulige grundlag for gruppernes fremtidige arbejde, vil hjortevildtudvalget, der består af DJ’s medlemmer fra de enkelte grupper, evaluere arbejdet.

Dataindsamling

Pt. indsamles der viden via følgende kanaler:

 • Vildtudbyttestatistikken med frivillig detailindberetning
 • Bestandsestimat via De Regionale Hjortevildtgrupper
 • Monitorering af kronhjorteudbyttet med aldersestimering via tandsnit. Et arbejde det pt. udføres af Danmarks Jægerforbund.

Hjortevildtudvalget vil udarbejde et oplæg til, hvordan dataindsamling bør ske fremadrettet.

Målsætning for dåvildt og kronvildt

Vildtforvaltningsrådets og miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsens målsætninger for henholdsvis kronvildt og dåvildt har efterhånden nogle år på bagen. Tilbage i april 2016 besluttede Jægerforbundets hovedbestyrelse, at arbejde for at disse målsætninger konkretiseres yderligere.

Kompetenceudvikling af jægerne

Siden processen med forvaltningen af hjortevildtet blev sat i gang i 2014, har en meget stor del af debatten drejet sig om dels hjortevildtets biologi og dels forvaltningsmålene for kronvildt og dåvildt.

Hjortevildtudvalget ønsker at viden om biologi og forvaltning i endnu højere grad når ud til interesserede jægere og lodsejere over hele landet. Derfor igangsættes arbejdet med at kortlægge, hvordan det bedst kan foregå.

Det er altså de første fem skridt i en handlingsplan, der uden tvivl vil udvikle sig i den nærmeste fremtid. Hjortevildtudvalget vil løbende sende nyheder ud på hjortevildtsiderne og via nyhedsbrevet, som du kan tilmelde dig ved at scrolle helt ned i bunden af denne side.

Har du spørgsmål eller kommentarer til arbejdet med hjortevildtarbejdet, skal du ikke tøve med at tage fat i den lokale repræsentant i hjortevildtudvalget.