OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

De nye regionale hjortevildtformænd er udpeget

På hovedbestyrelsesmødet den 9. juni 2018 i Danmarks Jægerforbund blev de nye regionale hjortevildtformænd udpeget.

Tekst: Joan Brønnum Kvist, Danmarks Jægerforbund

De 12 regionale hjortevildtformænd udpeges for en 4-årig periode til at løfte flere opgaver. De er både formænd for de 12 regionale hjortevildtgrupper, de er Danmarks Jægerforbunds repræsentant i grupperne, og de er medlem af Danmarks Jægerforbunds hjortevildtsudvalg.

Læs mere: Sådan udpeges DJs repræsentanter til De Regionale Hjortevildtgrupper

De regionale hjortevildtformænd blev udpeget på baggrund af indstillingerne fra kredsene, og i hovedbestyrelsen endelige beslutninger blev der både set på kredsenes argumenter i indstillingerne og i særdeleshed de enkelte hovedbestyrelsesmedlemmers argumenter. Udpegningen er dermed sket med stor respekt for det lokale demokrati, da hovedbestyrelsen ønsker en stærk lokal forankring af de 12 regionale hjortevildtformænd.

Resultatet af udpegningen er følgende

Kreds 1

Udpegningen blev udsat til efter sommerferien på baggrund af kredsens ønske. De nuværende formænd fortsætter, indtil den ønskede proces er gennemført.

Kreds 2

I Region Vestjylland var der indstillet 2 kandidater: Nuværende hjortevildtformand Knud Pedersen og Jakob Boni Jakobsen. På baggrund af de fremførte argumenter fra kredsens hovedbestyrelsesmedlem blev Jakob Boni Jakobsen udpeget, og han afløser dermed Knud Pedersen på posten.

Kreds 3

I Region Midtjylland var nuværende hjortevildtformand Hans Schougaard indstillet, og for Djursland var hjortevildtformand Per Therkildsen indstillet. Her blev de begge udpeget.

Kreds 4

I Region Sydjylland har hovedbestyrelsesmedlem Jens Venø Kjellerup varetaget posten som hjortevildtformand for en periode, og her var der indstillet to kandidater: Kurt Beck og Ole Holm. Her blev Ole Holm indstillet til posten som hjortevildtformænd på baggrund af de fremførte argumenter fra kredsenes hovedbestyrelsesmedlem.

For Region Sønderjylland var nuværende hjortevildtformand Jens Hangaard indstillet, som blev udpeget

Kreds 5

For Region Fyn var nuværende hjortevildtformand Erik Bech Andreasen indstillet, som blev udpeget

Kreds 6

For Region Sydsjælland var nuværende hjortevildtformand Henrik Wad Jørgensen indstillet og blev udpeget.

I Region Lolland, er hjortevildtformand Kristian Stenkjær flyttet fra området og ønskede derfor ikke at fortsætte på posten. Her var Henning Juul indstillet og blev udpeget.

Kreds 7

For Region Nordsjælland var nuværende hjortevildtformand Sonny Person indstillet, som blev udpeget. Endvidere var Henrik Wad Jørgensen også indstille til Region Sydsjælland, og blev som tidligere nævnt udpeget.

Kreds 8

For Region Bornholm var nuværende hjortevildtformand John Walther indstillet, som blev udpeget

Stor tak

Fra hovedbestyrelsen skal der lyde en stor tak til de afgående hjortevildtformænd Knud Pedersen og Kristian Stenkjær, der over en lang årrække har løst en stor og til tider svær opgave, der har haft afgørende og positiv betydning for hjortevildtforvaltningen i Danmark.

Og tillykke

Til de tre nye hjortevildtformænd: Jacob Boni Jacobsen, Ole Holm og Henning Juul, skal det lyde et tillykke med udpegningen og et stort knæk og bræk med udfordringerne i fremtiden. De ser frem mod en stor udfordring, der vil kræve en stor indsats.

Da arbejdet med dette område kræver et stort indblik i arbejdet i Danmarks Jægerforbund, er der blandt andet en forventning om, at de nye hjortevildtformænd deltager i de relevante moduler i Jægerforbundets Lederuddannelse.

Find hjortevildtformændene her.