OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Sådan udpeges DJs repræsentanter til De Regionale Hjortevildtgrupper

Processen med at udpege Danmarks Jægerforbunds repræsentanter i De Regionale Hjortevildtgrupper til den kommende fireårige periode er godt gang. Læs hvordan processen er, og hvad arbejdet indebærer her.

Tekst: Redaktionen

Danmarks Jægerforbunds repræsentanter i de regionale hjortevildtgrupper udpeges for en fireårig periode, og derfor er der for nuværende igangsat en proces med at udpege de personer, der skal repræsentere Jægerforbundets medlemmer i de kommende fire år.

Udpegning foretages af hovedbestyrelsen, men foregår via en indstilling fra kredsene.

De Regionale Hjortevildtgrupper består af 6 personer, fordelt som følger:

  • 1 repræsentant for Danmarks Jægerforbund, der er formand for arbejdsgruppen
  • 1 repræsentant for Dansk Landbrug & Fødevare
  • 1 repræsentant for Dansk Skovforening
  • 1 repræsentant, der i fællesskab udpeges af Dansk Landbrug og Dansk Skovforening
  • 2 repræsentanter med biologisk og jagtmæssig indsigt, dækkende de grønne foreninger i Vildtforvaltningsrådet, heraf mindst 1 person fra Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks Jægerforbunds repræsentant er formand for den respektive regionale gruppe. Derfor skal vedkommende være medvirkende til at sikre et godt samarbejde i den regionale gruppe og skabe konsensus på tværs af gruppens medlemmer.

Samtidig er vedkommende naturligvis også Danmarks Jægerforbunds repræsentant i gruppen, og vedkommende har dels et mandat fra hovedbestyrelsen, men samtidig også den opgave at have den nødvendige dialog med Jægerrådene lokalt, for derigennem at bringe de lokale jægerholdninger ind i det regionale arbejde.

Det er Jægerforbundets holdning, at hjortevildtforvaltningen skal foregå på regionalt og lokalt niveau ud fra en generel national ramme. Den nationale ramme for forvaltningen fastsættes af miljø- og fødevareministeren, og de regionale grupper sætter de regionale rammer ud fra denne.

De regionale formænd deltager også i Danmarks Jægerforbunds hjortevildtudvalg og i hjortevildtudvalgets opgaver, der udover forvaltningen af kronvildt og dåvildt, også omfatter arbejdet med arter som råvildt, ulv og bæver.

Hvert fjerde år foretages der i Danmarks Jægerforbund en udpegning af de 12 regionale hjortevildtformænd. Her er processen den, at det er kredsene, der har til opgave at indstille indtil to kandidater til posten som hjortevildtformand for hver hjortevildtgruppe. Kredsen skal sikre, at disse indstillinger er forankret i de relevante Jægerråd.

Efter indstillingen foretager hovedbestyrelsen den endelige udpegning. I den nuværende runde vil udpegningen ske på hovedbestyrelsesmødet den 9. juni.

Se mere om hjortevildtgruppernes arbejde her