OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

De kommende jagttider er sendt i høring

Både bekendtgørelse om vildtskader og bekendtgørelse om jagttid på visse pattedyr og fugle mv. er i dag sendt i høring.

Tekst: Kenneth Sletten Christensen, Danmarks Jægerforbund

Opdateret 24. april 2018 med den korrekt jagttid på krage og husskade.

Miljø- og Fødevareministeriet har i dag sendt udkast til to ventede bekendtgørelser i høring.

Det drejer sig om bekendtgørelse om vildtskader og bekendtgørelse om jagttid på visse pattedyr og fugle mv. Ministeriet forventer, at begge bekendtgørelser efter høringsperioden og eventuelle rettelser kan træde i kraft 1. juli 2018.

I Danmarks Jægerforbund er vi med det samme gået igang med at læse udkastene, inden der eventuelt skal forfattes høringssvar. 

For jagttidernes vedkommende er der tale om den ordinære revision af bekendtgørelsen, som er lavet på baggrund af Vildtforvaltningsrådets indstilling fra sensommeren 2017. Den indstilling som vi i Danmarks Jægerforbund havde arbejdet hårdt for og var meget tilfredse med. Her indstillede Rådet bl.a., at der genindføres jagttid på sølvmåge, at jagttiden på grågås på omdriftsjord udvidedes med august og at jagttiden på ringdue blev forlænget. Indstillinger som alle er med i udkastet til den nye bekendtgørelse.

Du kan se hele Vildtforvaltningsrådets indstilling her.

I forlængelse af arbejder med jagttidsrevisionen, er der også blevet arbejdet med en evaluering af vildtskadebekendtgørelsen i Vildtforvaltningsrådet. Her var et af hovedpunkterne bl.a. muligheden for at også de 16 - 18-årige skulle kunne udføre reguleringsarbejde. Evalueringen blev også til en indstilling til miljø- og fødevareministeren, som altså også har sendt denne bekendtgørelse i høring.

Her kan du se, hvad Miljø- og Fødevareministeriet selv trækker frem som væsentlige ændringer i de nye udkast:

Væsentlige ændringer i bekendtgørelse om jagttid på visse pattedyr og fugle mv.

Udvidelser:

 • Grågås udvides med august på agerjord
 • Agerhøne udvides med sidste halvdel af oktober øst for Storebælt
 • Fasanhøne udvides med januar
 • Ringdue udvides med sidste halvdel af oktober
 • Husskade og krage kan jages 1 time før solopgang
 • Hare udvides med sidste halvdel af december øst for Lillebælt
 • Sølvmåge får genindført jagttid

Indskrænkninger:

 • Havlit hun fredes
 • Fløjlsand hun fredes
 • Tyrkerdue fredes vest for Storebælt
 • Husmår reduceres med september

Endelig er bekendtgørelsens bilag tilpasset med henblik på at forenkle oversigten over de lokale jagttider. Ændringerne forventes at

Se hele udkastet her.

Væsentlige ændringer i bekendtgørelse om vildtskader

 • Perioden for regulering af rævehvalpe afkortes
 • Øgede muligheder for anvendelse af haglvåben ved reguleringen fra skydetårn.
 • For krage og husskade bliver der mulighed for at regulere før solopgang
 • Mulighed for at søge tilladelse til regulering med bue og pil i særlige tilfælde.
 • Mulighed for tilladelse til regulering af måger med luftvåben skrives ind i bekendtgørelsen.
 • Der gives mulighed for at 16-18 årige kan udøve regulering efter jagtlovens almindelige bestemmelser.
 • Der gives mulighed for, ved risiko for underminering, at anvende gas ved regulering.
 • Specifikke regler vedrørende muflon og stær fjernes
 • Muligheder for regulering af vildsvin og mårhund udvides til at gælde hele natten.
 • Mulighed for tilladelse til regulering af spættet sæl i vandløb.

Herudover foretages ændringer af mere teknisk karakter.

Se hele udkastet her.