OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Dagsorden til VFR-mødet i marts

Vildtforvaltningsrådet afholder sit næste møde i den kommende uge den 21. marts. En forholdsvis kort dagsorden er nu offentliggjort, og som sædvanlig præsenterer og kommenterer vi forud for mødet de centrale dagsordenspunkter.

Tekst: Morten Sinding-Jensen, Danmarks Jægerforbund

Evaluering af jagttidsforhandlingerne

Oven på et langt forløb, der mundede ud i en indstilling af nye jagttider til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen i efteråret 2017, er det blevet tid til at evaluere processen, herunder både nedsættelse af en faglig arbejdsgruppe og hvordan princippapiret for fastsættelse af jagttider er blevet fulgt.

- Det har selvsagt med nedsættelsen af en faglig arbejdsgruppe og introduktionen af princippapiret for fastsættelse af jagttider givet en anderledes proces end vanligt, men i Danmarks Jægerforbund er vi overordnet set tilfreds med processen, siger formand Claus Lind Christensen og uddyber:

- Metoden i princippapiret med at vurdere arterne ud fra biologiske, juridiske og etiske parametre har været en succes. Det har styrket den faglige tilgang til fastsættelse af jagttiderne, men når det er sagt, er vi naturligvis åbne for at gøre det endnu bedre næste gang.

Bekæmpelse af mårhund

På baggrund af en rapport fra DTU Veterinærinstituttet om risikovurdering, biologi, og erfaringsgrundlag for en ”best practise” i forhold til regulering af mårhund skal Vildtforvaltningsrådet drøfte strategi for den fremtidige bekæmpelse.

- Vores holdning er klar. Af hensyn til bl.a. ynglende vadefugle ønsker vi en massiv indsats over for mårhunden i hele Danmark med de midler, det måtte kræve, siger Claus Lind Christensen og fortsætter:

- De senere år har vist, at bestanden af mårhunde vokser voldsomt, og hvis vores indsat skal give det ønskede resultat, er vi nødt til at få afdækket, hvordan vi sikrer os den største effekt i bekæmpelsen. De midler, der p.t. er til rådighed i form af såvel økonomi som konkrete værktøjer, synes desværre ikke tilstrækkelige til at løse problemerne med mårhund.

Justering af jagttider for dåvildt

Jægerforbundet har på vegne af to regionale hjortevildtgrupper forespurgt om mulighed for justering af jagttiden for dåvildt i Vesthimmerland og i Trekantsområdet. Forslaget drøftes i den National Hjortevildtgruppe den 19. marts.

- Vi ønsker størst mulig indflydelse til de regionale hjortevildtgrupper, da de sidder med lokalkendskabet til de regionale bestande af dåvildt. På den baggrund har vi imødekommet deres ønske om at få Vildtforvaltningsrådet til at tage stilling til en justering af jagttiden i de to omtalte områder. Indstillinger vi i øvrigt støtter i Jægerforbundet, udtaler Claus Lind Christensen.