OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

August betyder gåsejagt

For første gang i mange år er august lig med jagt. Fra i år er det nemlig muligt at tage på grågåsejagt i opsmøgede skjorteærmer på omdriftsarealer. Se reglerne her.

Tekst: Kenneth Sletten Christensen, Danmarks Jægerforbund

I mange år har august været en meget stille jagtmåned. Måneden har højst kunnet byde på regulering, men fra og med i år er jagten rykket uden for de vante efterårs- og vinterrammer, der ellers kun har været brudt af bukkejagten.

Med den nye jagttidsbekendgørelse, der trådte i kraft sidste måned, kom der mere jagt på ti arter. En af dem var grågås.

Så selvom blækket knapt er tørt på bekendtgørelsen, kan jægere altså nu smøge skjorteærmerne op og tage på jagt efter grågås på omdriftsarealer. Reglerne er:

Udover den normale jagt fra 01.09-31.01 må grågås jages i perioden 01.08-31.08 på omdriftsarealer eller i umiddelbar tilknytning hertil. Det vil sige på dyrkningsfladen, samt i læhegn, grøfter o. lign., som grænser op til omdriftsarealer. Dog ikke indenfor en afstand af 300 m landværts højeste daglige vandstandslinje for fiskeriterritoriet (hav og fjord) samt søer større end 3 ha. Afstanden regnes fra vandkanten, dvs. der hvor der ved normal vandstand er vand i overfladen, men ikke nødvendigvis åbent vandspejl.

Har du konkrete spørgsmål til reglerne, skal du kontakte Naturstyrelsens vildtkonsulent i dit område. Dem kan du finde her.

Tilbage er der vist bare at ønske knæk og bræk!