OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 23. februar 2017

Ulven er stadig ingen hellig ko

Ulvedebatten har fået nyt liv med nyheden om, at der går to ulve sammen i Vestjylland. Det ændrer dog ikke på Danmarks Jægerforbunds grundlæggende holdning til ulven.

Tekst: Redaktionen, Danmarks Jægerforbund
Foto: Max Steinar, Danmarks Jægerforbund

I januar 2015 skrev vi på vores hjemmeside, at ulven ikke er en hellig ko. Den holdning har nyheden om et potentielt ulvepar i Vestjylland ikke rokket så meget ved.

Dengang som nu er holdningen, at ulven er en ny vildtart i den danske natur, og Danmarks Jægerforbund ønsker ikke at udrydde nogen vildtarter, der ikke er invasive.

Forbundet mener, at ulven som alle andre vildtarter skal forvaltes på et oplyst grundlag. Det er essentielt for ulvens tilstedeværelse i Danmark, at den bevarer sin skyhed over for mennesker. Det betyder blandet andet, at der skal udøves jagt på den centraleuropæiske bestand, som de danske ulve er en del af, når antallet og adfærden fra ulvene muliggør det. Jagt er en naturlig del af den samlede ulveforvaltning, og det arbejder Danmarks Jægerforbund for.

http://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/nyhedsarkiv/2015/ulven-er-ikke-en-hellig-ko/

Planen fremad

I 2014 fik Danmark en forvaltningsplan for ulven, som blev vedtaget af daværende miljøminister Kirsten Brosbøl på baggrund af et oplæg fra Vildtforvaltningsrådet. Du finder forvaltningsplanen her.

http://svana.dk/media/207414/forvaltningsplan_ulv.pdf

Planen er omfattende og hovedpunkterne er blandt andet:

  1. Forvaltning af ulv er Miljøstyrelsens ansvar.
  2. Ulv er vildt.
  3. De ulve der forekommer i Danmark er en del af den centraleuropæiske bestand.
  4. Ulve kan efter konkret vurdering reguleres når hensyn til ”den offentlige sundhed og sikkerhed” tilsiger det.
  5. Skader på husdyr og hunde forårsaget af ulve kompenseres efter konkret vurdering fra myndighed.
  6. Der kan ydes tilskud til ulve sikre hegn i områder med forhøjet risiko for ulveangreb.
  7. Begrebet ”problem” ulv er defineret.

Planen er et godt udgangspunkt for det fremtidige forvaltningsarbejde med ulven. Bliver de nye indicier om et ulvepar i Vestjylland endeligt bekræftet, vil det dog være naturligt, at Miljø- og Fødevareministeren beder Vildtforvaltningsrådet om at genbesøge planen for at fastslå, om situationen giver anledning til en opdatering.