Ulven er ikke en hellig ko

Onsdag, 14. jan 2015

Ulven er efterhånden blevet en veldokumenteret del af den danske natur, og i de danske medier har der har været mange holdninger og teorier fremme. Danmarks Jægerforbund forholder sig til fakta om ulven, og holdning er klar: Det er en ny vildtart i Danmark, med alt hvad det indebærer.

Blandt de danske jægere er der en naturlig interesse for ulven, og debatten har været mangfoldig. Hos Danmarks Jægerforbund er holdningen, at ulven er en ny vildtart i den danske natur, og Danmarks Jægerforbund ønsker ikke at udrydde nogen vildtarter, der ikke er invasive.

Forbundet mener, at ulven som alle andre vildtarter skal forvaltes på et oplyst grundlag. Det er essentielt for ulvens tilstedeværelse i Danmark, at den bevarer sin skyhed over for mennesker. Det betyder blandet andet, at der skal udøves jagt på den centraleuropæiske bestand, som de danske ulve er en del af, når antallet og adfærden fra ulvene muliggør det. Jagt er en naturlig del af den samlede ulveforvaltning, og det arbejder Danmarks Jægerforbund for.

Samlet er der i Danmark for nuværende registreret 12 forskellige hanulve og ingen hunulve. Alle fakta peger på, at ulvene er indvandret fra Tyskland, hvortil nogle af individerne sagtens kan være returneret. Det er en klassisk bestandsdynamik, at unge hanner udvandrer fra pressede flokke for at finde nye mager.

Der har været adskillige teorier om ulvene oppe og vende i debatten, blandt andet at de skulle være udsat. Ingen af disse påstande er blevet fulgt op af beviser. Det er nødvendigt for det fremadrettede forvaltningsarbejde med ulven, at det er understøttet af fakta. Så længe alle beviser peger på naturlig indvandring, skal det være fundamentet for det videre forvaltningsarbejde.

Ulven er ikke en invasiv art. Den har været en del af den danske natur tidligere og er til gavn for biodiversiteten. Det er det modsatte tilfælde end med mårhunden, minken og andre invasive arter, som Danmarks Jægerforbund ønsker udryddet.

Indtil tredje kvartal 2014 er der blevet indsendt 59 analyser til Naturstyrelsen. Analyseprøverne er ikke ensbetydende med angreb. Der kan også være tale om selvdøde dyr eller lignende. Undersøgelserne viste, at 17 analyseprøver kunne tilskrives ulve. Det har medført en samlet kompensation på 20.000 kroner fra Miljøministeriet. Mindst otte af de resterende analyseprøver kan tilskrives hunde. I fjerde kvartal blev der yderlige registreret otte analyseprøver fra ulve og syv fra hunde.

Hundeangrebene repræsenterer en ny problemstilling, som der ikke tidligere har været fokus på. Det er nemlig den enkelte hundeejer, der skal betale erstatning for skaderne, som hunden har forvoldt. Kan ejeren ikke påvises, får de skadeslidte ingen kompensation. Det er derfor et fælles ansvar at anmelde løse hunde.

Ulven er en realitet, som vi skal forholde os til i Danmark. Den skal både sikres og forvaltes på baggrund af forskning og faktuel viden.

I første kvartal af 2015 afholder Naturstyrelsen en række lokale informationsmøder, som er åbne for alle interesserede. Danmarks Jægerforbund deltager i afviklingen af disse møder, ligesom vi deltager aktivt i udarbejdelsen og implementeringen af forvaltningsplanen for ulve i Danmark. Mere information om møderne, vil du kunne finde på vores hjemmeside, når de er endeligt planlagt.

-Kenneth Sletten Christensen