OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 21. juni 2017

Nyjægerjagter hos Naturstyrelsen

Når du har bestået både jagtprøven og haglskydeprøven, er du berettiget til at deltage i en af Naturstyrelsens mange jagter.

Tekst: Max Steinar, Danmarks Jægerforbund
Foto: Max Steinar, Danmarks Jægerforbund

Når du har taget jagttegn efter den 1. januar 2015, bestemmer du selv, hvor og hvornår du vil deltage – dog naturligvis i det omfang, pladserne ikke allerede er besat. Men uanset hvor i landet, du bor, kan du frit vælge mellem de op imod 60 jagter, som Naturstyrelsen afholder i 2017/18-sæsonen.

Jagterne er altid fællesjagt med haglgevær efter en variation af vildt, der typisk kan være råvildt, harer, ræve, fasaner og snepper.

Du får besked

Når det er lykkedes dig at bestå haglskydeprøven, får du automatisk en besked via e-Boks med information om dine muligheder for at deltage i en nyjægerjagt. Tilmelding foregår ved fra www.borger.dk eller www.jagttegn.dk at logge på "Mit jagttegn."

Du skal være opmærksom på, at der er en udløbsdato på tilbuddet. Nemlig præcis 18 måneder efter den dag, du har bestået haglskydeprøven.

Se mere om emnet på Naturstyrelsens hjemmeside.

Stor succes

Efterspørgslen på nyjægerjagterne er stigende, fortæller forstfuldmægtig Peder Bach Thøgersen fra Natursektionen, Naturstyrelsen i Randbøl.

– I jagtsæsonen 2015/16 havde vi godt 300 deltagere på vore jagter. Det tal steg til 550 deltagere i sæsonen 2016/17, svarende til en fremgang på 83 %, oplyser Peder Bach Thøgersen.

– Stigningen skyldes nok hovedsageligt, at vi har slået mere på tromme for muligheden, og at antallet af aspiranter, der kunne deltage, var højere i sæsonen 2016/17, da vi indførte en ny ordning i 2015. Vi vil løbende afstemme antallet af jagter, i forhold til hvordan efterspørgslen er. Det kan vi justere på også inden for en igangværende sæson, forklarer Peder Bach Thøgersen.

Jagterne afvikles normalt fra slutningen af oktober til midten af januar.

Du kan også komme med på Jægerforbundets bukkejagter for nye riffeljægere, hvor du får en totalt indførelse i alt fra sikker riffeljagt, over vildtbiologi og trofæbehandling til viden og smag for råvildt på bål - læs mere om kurset her.